Thủ tục tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh

0
1456

Thủ tục tạm ngừng hộ kinh doanh là việc chủ hộ tạm thời ngừng hoạt động kinh doanh và sẽ tiếp tục kinh doanh sau khi hết thời hạn tạm ngừng vì nhiều lý do khác nhau

Khi thực hiện thủ tục tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh có thể do 02 trường hợp dẫn đến việc tạm thời ngừng hoạt động kinh doanh  thì chủ hộ phải thực hiện theo đúng quy định và hướng dẫn dưới đây:

Theo quy định tại Khoản 3, Điều 74 Nghị định 87 về Kinh doanh của Chính phủ “3. Trường hợp cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nhận được văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc hộ kinh doanh kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện nhưng không đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện ra Thông báo yêu cầu hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.

Như vậy, thủ tục tạm ngừng là phải gửi thông báo yêu cầu tạm ngừng kinh doanh có điều kiện đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện, thời hạn thực hiện là ít nhất 15 ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh hoặc trường tuy không thuộc điều kiện kinh doanh thì chủ hộ cũng phải gửi Thông vào đến cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan đã cấp đăng ký để yêu cầu được tạm ngừng kinh doanh và thời gian chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày dự định tạm ngừng.

Hồ sơ kèm theo thủ tục tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh gồm có Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh, kèm theo bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, trên thông báo có chữ ký ghi rõ họ tên của chủ hộ, trong thông báo phải nêu rõ lý do ngừng, thời hạn ngừng và thời điểm tiếp tục hoạt động lại.

Thời hạn để gửi thông báo làm thủ tục tạm ngừng phải được thực hiện theo thời hạn đã nêu ở trên và chỉ được ngừng khi được cơ quan đăng ký kinh doanh chấp thuận.

Luật sư tư vấn pháp lý về Hộ kinh doanh

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 098.112.9988 – 0904.779997

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com;