Thủ tục sang tên sổ đỏ ở sở Tài nguyên

0
1741

Thủ tục sang tên sổ đỏ tại Sở Tài nguyên và Môi trường đây là trình tự thực hiện việc sang tên sổ đỏ cho các tổ chức, các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, các chủ đầu tư và những sổ đỏ, sổ hồng, giấy tờ nhà đất thuộc thẩm quyền cấp của UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hay do Sở Tài nguyên và Môi trường nhận ủy quyền cấp sổ đỏ.

Thủ tục do Sở Tài nguyên và Môi trường sang tên sổ đó chính là thủ tục thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhưng được đơn vị này ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường hay Văn phòng đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên thực hiện

Đối tượng thuộc thẩm quyền sang tên của Sở Tài nguyên và môi trường đó là những quyền sử dụng đất; quyền sở hữu nhà ở hay quyền sở hữu tài sản gắn liền trên đất thuộc thẩm quyền cấp lần đầu của UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Ở một số đô thị lớn các tài sản này thường được thể hiện dưới dạng sổ màu hồng và có tên gọi là Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở.

Sở Tài nguyên và Môi trường cũng sang tên những nhà đất là cá nhân người nước ngoài và đặc biệt là các tổ chức kinh tế, các công ty, các dự án và các cộng đồng dân cư, nhìn chung thuộc nhóm tài sản thuộc các tổ chức.

Trong quá trình thực hiện thủ tục sang tên nhà đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường ta cũng bắt gặp một số trường hợp mặc dù thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh nhưng Sở Tài nguyên và môi trường thấy cần thiết vẫn lấy lên để thực hiện việc sang tên đổi chủ.

Thủ tục về hồ sơ, thời gian và các quy định chung về thủ tục được thực hiện theo thủ tục thông thường mà pháp luật quy định.

Dịch vụ sang tên sổ đỏ nhà đất

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 098.112.9988

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com