Thủ tục phản tố của bị đơn đối với nguyên đơn

0
1658

Bị đơn muốn thực hiện phản tố đối với nguyên đơn trong vụ án thì trình tự, thủ tục được thực hiện theo quy định tại Điều 202 Bộ luật Tố tụng Dân sự, cụ thể được thực hiện theo thủ tục khởi kiện.

Bị đơn phải làm đơn yêu cầu phản tố, đơn yêu cầu phản tố như đơn khởi kiện, vì thực chất đây chính là yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, cụ thể:

  • Đơn phải xác định rõ phạm vi yêu cầu phản tố như là phạm vi mà nguyên đơn khởi kiện đã làm đơn khởi kiện các bị đơn;
  • Nội dung đơn yêu cầu phản tố và hình thưc phải đáp ứng yêu cầu tại Điều 189 Bộ luật Tố tụng dân sự: Ngày, tháng, năm làm đơn khởi kiện; Tên Tòa án nhận đơn khởi kiện; Tên, nơi cư trú, làm việc của người khởi kiện là cá nhân hoặc trụ sở của người khởi kiện là cơ quan, tổ chức; số điện thoại, fax và địa chỉ thư điện tử (nếu có). Quyền, lợi ích hợp pháp của người khởi kiện bị xâm phạm; những vấn đề cụ thể yêu cầu Tòa án giải quyết đối với người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan…Kèm theo đơn khởi kiện phải có tài liệu, chứng cứ chứng minh quyền, lợi ích hợp pháp của người khởi kiện bị xâm phạm.

Bị đơn phải gửi đơn đến Tòa án, đến Thẩm phán đang thụ lý giải quyết vụ việc để thẩm phán thụ lý và thực hiện việc thụ lý đối với yêu cầu phản tố của bị đơn. Thẩm phán cũng có thể yêu cầu bổ sung, thay đổi yêu cầu phản tố của bị đơn, xác định tiềm tạm ứng án phí đối với yêu cầu này và thực hiện việc thụ lý giải quyết theo yêu cầu. Thẩm phán cũng có quyền yêu cầu không chấp nhận yêu cầu này và bị đơn có quyền khiếu nại, kiến nghị về việc này.

Luật sư bào chữa, hướng dẫn khởi kiện và bảo vệ quyền lợi

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 098.112.9988

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com