Thời hạn tòa án giải quyết vụ án

0
1380

Thời tòa án giải quyết vụ án là được hiểu là thời hạn chuẩn bị xét xử của tòa án có nghĩa là từ khi tòa án thụ lý vụ án đến khi tòa án quyết định đưa vụ án ra xét xử, thời hạn này được quy định tại Điều 203 Bộ luật Tố tụng dân sự

Thời hạn chuẩn bị xét xử các loại vụ án, trừ các vụ án được xét xử theo thủ tục rút gọn hoặc vụ án có yếu tố nước ngoài, được quy định như sau:

  1. a) Đối với các vụ án tranh chấp về dân sự và tranh chấp về hôn nhân gia đình thì thời hạn là 04 tháng, kể từ ngày thụ lý vụ án;
  2. b) Đối với các vụ án về kinh doanh thương mại và vụ án tranh chấp về lao động thì thời hạn là 02 tháng, kể từ ngày thụ lý vụ án.

Tòa án kéo dài thời gian giải quyết vụ án đó là trường hợp đôi với vụ án có tính chất phức tạp hoặc do sự kiện bất khả kháng, trở ngại khách quan thì Chánh án Tòa án có thể quyết định gia hạn thời hạn chuẩn bị xét xử nhưng:

– Không quá 02 tháng đối với vụ án tranh chấp về dân sự và tranh chấp về hôn nhân và gia đình (nhóm vụ án thuộc thời hạn 4 tháng) và

– Không quá 01 tháng đối với vụ án tranh chấp về Kinh doanh thương mại hoặc tranh chấp về lao động (nhóm vụ án thuộc thời hạn 2 tháng).

Tòa án có thể kéo dài vụ án do tạm đình chỉ vụ án vì: Trường hợp có quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết vụ án thì thời hạn chuẩn bị xét xử được tính lại kể từ ngày quyết định tiếp tục giải quyết vụ án của Tòa án có hiệu lực pháp luật.

Như vậy, nếu vụ án bị tạm đình chỉ thì khi vụ án tiếp tục được giải quyết thời hạn lại được tính lại từ đầu.

Luật sư bào chữa, hướng dẫn khởi kiện và bảo vệ quyền lợi

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 098.112.9988

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com