Thời hạn kháng nghị giám đốc thẩm vụ án hình sự

0
809

Thời hạn kháng nghị giám đốc thẩm là khoảng thời gian mà người có thẩm quyền kháng nghị giám đốc thẩm được quyền kháng nghị giám đốc thẩm nếu có căn cứ cho việc kháng nghị giám đốc thẩm.

Thời hạn là 01 năm trong trường hợp việc kháng nghị theo hướng không có lợi cho người bị kết án. Thời hạn được tính kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật.

Không xác định thời hạn trong các trường hợp: Việc kháng nghị theo hướng có lợi cho người bị kết án có thể được tiến hành bất cứ lúc nào, cả trong trường hợp người bị kết án đã chết mà cần minh oan cho họ.

Thời hạn kháng nghị phần dân sự trong vụ án hình sự: Việc kháng nghị về dân sự trong vụ án hình sự đối với đương sự được thực hiện theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự.

Trả lời về việc kháng nghị giám đốc thẩm: Nếu không có căn cứ để kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm thì người có quyền kháng nghị phải trả lời bằng văn bản cho cơ quan, tổ chức, cá nhân đã kiến nghị biết rõ lý do của việc không kháng nghị.

Luật sư bào chữa, hướng dẫn khởi kiện và bảo vệ quyền lợi

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 098.112.9988

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com