Thay đổi nội dung kinh doanh gì của Hộ kinh doanh năm 2021

0
621

Năm 2021 Hộ kinh doanh khi triển khai thực hiện hoạt động kinh doanh được thay đổi các nội dung đăng ký hộ kinh doanh theo quy định tại Điều 90 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP của Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp.

Các nội dung quy định về việc đăng ký thay đổi kinh doanh được cụ thể hóa tại Điều 90 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP, cụ thể như sau:

Chủ hộ kinh doanh có trách nhiệm đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh với Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi. Do đó, kể từ khi thay đổi thì trong vòng 10 ngày phải có trách nhiệm đăng ký chứ không phải là đăng ký xong mới được thay đổi.

Khi thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh, trừ các trường hợp quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 90 Nghị định này, hộ kinh doanh gửi hồ sơ thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh đến Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký. Hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau đây:

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh do chủ hộ kinh doanh ký;

– Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh.

Các thay đổi mà Hộ kinh doanh có thể thực hiện như:

Thay đổi chủ hộ kinh doanh (Khoản 3, Điều 90 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP);

Chuyển trụ sở hộ kinh doanh từ quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh khác nơi hộ kinh doanh đã đăng ký;

Thay đổi về tên Hộ kinh doanh;

Thay đổi về vốn đăng ký kinh doanh;

Thay đổi về ngành nghề kinh doanh;

Thay đổi về thành viên hộ kinh doanh.

Khi tiếp nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao Giấy biên nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh mới trong trường hợp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh, hộ kinh doanh phải nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cũ.

Như vậy, hộ kinh doanh phải nộp lai Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cũ để cơ quan Đăng ký kinh doanh ban hành Giấy chứng nhận Hộ kinh doanh mới thay thế Giấy chứng nhận cũ.

Luật sư tư vấn pháp lý về Hộ kinh doanh

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 090.474.9996

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com