Thay đổi bổ sung và rút kháng cáo

0
1245

Thay đổi nội dung kháng cáo: Theo quy định tại Điều 284 Bộ luật Tố tụng dân sự thì việc thay đổi, bổ sung, rút kháng cáo được thực hiện theo quy định dưới đây

Trong thời hạn kháng cáo 15 ngày: Trường hợp chưa hết thời hạn kháng cáo theo quy định tại Điều 273 của Bộ luật Tố tụng dân sự (15 ngày kể từ ngày tuyên án đối với đương sự có mặt và 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án đối với người vắng mặt tại phiên xử) thì người đã kháng cáo có quyền thay đổi, bổ sung kháng cáo mà không bị giới hạn bởi phạm vi kháng cáo ban đầu. Như vậy, người kháng cáo sẽ có quyền bổ sung, thay đổi kháng cáo mà không bị giới hạn bởi phạm vi kháng cáo ban đầu.

Trước khi bắt đầu phiên tòa hoặc tại phiên tòa phúc thẩm, người kháng cáo có quyền thay đổi, bổ sung kháng cáo, Viện kiểm sát đã kháng nghị có quyền thay đổi, bổ sung kháng nghị, nhưng không được vượt quá phạm vi kháng cáo, kháng nghị ban đầu, nếu thời hạn kháng cáo, kháng nghị đã hết.

Trước khi bắt đầu phiên tòa hoặc tại phiên tòa phúc thẩm, người kháng cáo có quyền rút kháng cáo, Viện kiểm sát đã kháng nghị hoặc Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp có quyền rút kháng nghị.

Tòa án cấp phúc thẩm đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với những phần của vụ án mà người kháng cáo đã rút kháng cáo hoặc Viện kiểm sát đã rút kháng nghị.

Việc đình chỉ xét xử phúc thẩm trước khi mở phiên tòa do Thẩm phán chủ tọa phiên tòa quyết định, tại phiên tòa do Hội đồng xét xử quyết định.

Việc thay đổi, bổ sung, rút kháng cáo, kháng nghị trước khi mở phiên tòa phải được lập thành văn bản và gửi cho Tòa án cấp phúc thẩm. Tòa án cấp phúc thẩm phải thông báo cho các đương sự về việc thay đổi, bổ sung, rút kháng cáo, kháng nghị, thông báo cho Viện kiểm sát cùng cấp về việc thay đổi, bổ sung, rút kháng cáo.

Việc thay đổi, bổ sung, rút kháng cáo, kháng nghị tại phiên tòa phải được ghi vào biên bản phiên tòa.

Phạm vi kháng cáo ban đầu là gì? Luật không quy định rõ phạm vi kháng cáo ban đầu là gì nhưng tại Điều 272 Bộ luật Tố tụng dân sự có quy định về nội dung kháng cáo ghi rõ “Kháng cáo toàn bộ hoặc một phần của bản án sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật”.

Luật sư hướng dẫn khởi kiện và bảo vệ quyền lợi

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 098.112.9988

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com