Thành lập và cấp đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần

0
1181

Để một công ty cổ phần được đi vào hoạt động thì điều đầu tiên ta phải tiến hành thành lập Công ty cổ phần hay còn gọi là cấp đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận doanh nghiệp Công ty Cổ phần

Theo quy định tại Điều 18 Luật Doanh nghiệp thì việc thành lập Công ty cổ phần phải do người có quyền thành lập, mua cổ phần, mua phần vốn góp và tham gia vào quản lý doanh nghiệp, đây là các hoạt động của Cổ đông công ty.

Để bảo đảm hoạt động của Doanh nghiệp cổ phần trước hết ta quan tâm đến quyền lợi của những cổ đông trong tương lai, nên thông thường ta sử dụng Hợp đồng trước đăng ký doanh nghiệp, theo đó tgười thành lập doanh nghiệp được ký các loại hợp đồng phục vụ cho việc thành lập và hoạt động của doanh nghiệp trước và trong quá trình đăng ký doanh nghiệp.

Hồ sơ thành lập công ty cổ phần theo quy định tại Điều 23 của Luật Doanh nghiệp gồm: Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp. Điều lệ công ty. Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài. Bản sao các giấy tờ cần thiết…

Người thành lập doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền gửi hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Luật này cho Cơ quan đăng ký kinh doanh. Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì phải thông báo bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp biết. Thông báo phải nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

Luật cũng quy định việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của Công ty cổ phần: Doanh nghiệp có quyền lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở trong nước và nước ngoài. Doanh nghiệp có thể đặt một hoặc nhiều chi nhánh, văn phòng đại diện tại một địa phương theo địa giới hành chính.

Khi có những thay đổi nhất định, Công ty phải thực hiện việc thông báo thay đổi đến cơ quan đăng ký kinh doanh và những trường hợp phải sửa đổi, bổ sung điều lệ thì Công ty cũng phải thực hiện việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty.

Tư vấn pháp luật về Công ty cổ phần

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 090.474.9996

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com