Tên hộ kinh doanh 2021 sẽ được đặt như thế nào

0
918

Việc đặt tên hộ kinh doanh luôn là một trong những vấn đề băn khoăn của các chủ hộ kinh doanh khi bắt đầu triển khai việc thành lập và tổ chức kinh doanh cho hộ kinh doanh.

Để tháo gỡ vướng mắc này, Nghị định số 01/2021/NĐ-CP của Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp đã tháo gỡ những vướng mắc nhất định và có quy định cụ thể về việc đặt tên Hộ kinh doanh tại Điều 88 như sau:

Hộ kinh doanh có tên gọi riêng. Tên hộ kinh doanh bao gồm hai thành tố theo thứ tự sau đây:

Cụm từ “Hộ kinh doanh”;

Tên riêng của hộ kinh doanh.

Tên riêng được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ F, J, Z, W, có thể kèm theo chữ số, ký hiệu. Như vậy, tên Hộ kinh doanh gồm 02 thành tố: 01 là cụm từ “Hộ kinh doanh” và tiếp theo là Tên riêng và tên riêng phải được viết bằng chữ cái tiếng việt đồng thời có thể có chữ số và ký hiệu. Điều này cũng đồng nghĩa với việc không bắt buộc bằng tiếng việt mà chỉ cần viết bawgnf các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng việt như: A, B,C..Y,Z

Những điều cấm trong việc sử dụng như:

Không được sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc để đặt tên riêng cho hộ kinh doanh.

Hộ kinh doanh không được sử dụng các cụm từ “công ty”, “doanh nghiệp” để đặt tên hộ kinh doanh. Như vậy, việc đặt các từ như Trung tâm, Văn phòng… thì cũng không bị cấm

Tên riêng hộ kinh doanh không được trùng với tên riêng của hộ kinh doanh đã đăng ký trong phạm vi cấp huyện. Điều này cho thấy, nếu là hộ kinh doanh ngoài đơn vị cấp huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh thì không vi phạm vào việc trùng tên trong việc đặt tên Hộ kinh doanh.

Luật sư tư vấn pháp lý về Hộ kinh doanh

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 090.474.9996

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com