Tạm đình chỉ thi hành án

0
1343

Tạm đình chỉ thi hành án là quá trình mà người bị kết án đã có quyết định thi hành án hoặc đã và đang thi hành án nhưng phải tạm đình chỉ thi hành án để phục vụ cho việc kháng nghị bản án quyết định của Tòa án

Theo quy định tại Điều 377 Bộ luật Tố tụng hình sự quy định về việc tạm đình chỉ thi hành bản án, quyết định bị kháng nghị giám đốc thẩm như sau:

Người ra quyết định kháng nghị giám đốc thẩm đối với bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật thì có quyền quyết định tạm đình chỉ thi hành bản án, quyết định đó.

Quyết định tạm đình chỉ thi hành bản án, quyết định bị kháng nghị giám đốc thẩm phải gửi cho Tòa án, Viện kiểm sát nơi đã xét xử sơ thẩm, phúc thẩm và cơ quan thi hành án có thẩm quyền.

Nếu chưa ra quyết định kháng nghị giám đốc thẩm thì có quyền tạm đình chi thi hành án hay không, luật không cho phép trong trường hợp người có thẩm quyền kháng nghị chưa kháng nghị nhưng lại yêu cầu tạm đình chỉ thi hành án là không có căn cứ pháp luật.

Việc tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù được quy định tại Điều 31 Luật Thi hành án hình sự, cụ thể như sau:

Việc tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù để xét xử theo thủ tục giám đốc thẩm hoặc tái thẩm phải do người đã kháng nghị hoặc do Tòa án cấp giám đốc thẩm hoặc tái thẩm quyết định. Thủ tục thi hành được thực hiện theo quy định tại Điều 32 Luật Thi hành án hình sự, cụ thể:

Ngay sau khi có quyết định tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, Tòa án đã ra quyết định tạm đình chỉ phải gửi quyết định đó cho cá nhân, cơ quan sau:

a) Người được tạm đình chỉ;

b) Cơ quan đề nghị tạm đình chỉ, trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện nơi người được tạm đình chỉ đang chấp hành án;

c) Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người được tạm đình chỉ về cư trú, đơn vị quân đội được giao quản lý người đó;

d) Viện kiểm sát cùng cấp;

đ) Tòa án đã ra quyết định thi hành án;e) Sở Tư pháp nơi Tòa án đã ra quyết định tạm đình chỉ có trụ sở.

Luật sư bào chữa, hướng dẫn khởi kiện và bảo vệ quyền lợi

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 098.112.9988

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com