Tài sản riêng của vợ chồng gồm những gì

0
1236

Khi ly hôn vợ chồng thường có những tranh chấp về tài sản, vậy tài sản riêng của vợ chồng gồm những gì và quy định về việc tài sản như thế nào là tài sản riêng để làm cơ sở phân chia

Theo quy định tại Điều 43 Luật Hôn nhân và Gia đình thì tài sản riêng của vợ, chồng gồm:

Thứ nhất: Là tài sản của vợ hoặc của chồng có trước thời kỳ hôn nhân và được hiểu là có trước ngày đăng ký kết hôn với nhau và có thể là có từ khi chưa đăng ký kết hôn hoặc có từ cuộc hôn nhân trước.

Thứ hai là: Tài sản được thừa kế riêng đó là những tài sản mà vợ hoặc chồng được bố, mẹ, ông, bà, hay chính là chồng trước, vợ trước để lại thừa kế và có thể được để lại thừa kế theo pháp luật hoặc thừa kế theo di chúc cho riêng mình.

Thứ ba là: Tài sản được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân bao gồm cả tài sản được tặng cho riêng ngoài thời kỳ hôn nhân (nếu là tặng cho riêng ngoài thời kỳ hôn nhân thì được gọi là tài sản có trước khi kết hôn), cơ sở thể hiện việc tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân chính là hợp đồng tặng cho hoặc văn bản thể hiện nội dung tặng cho riêng. Việc tặng cho có thể là người thân thích như bố, mẹ, ông, bà hay thậm chí là chồng trước, vợ trước.

Thứ tư là: Tài sản được chia riêng cho vợ hoặc cho chồng theo quy định tại các điều 38, Điều 39 và Điều 40 của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014;

Thứ năm là: Tài sản phục vụ nhu cầu thiết yêu của vợ, chồng cũng được xác định là tài sản riêng của vợ chồng, tất nhiên quy định này cũng có nhiều điểm chồng lấn và tùy vào hoàn cảnh, điều kiện cụ thể để xác định là tài sản riêng của vợ hay của chồng hoặc có là tài sản riêng hay không.

Thứ sáu là: Một số tài sản khác theo quy định của pháp luật có thể là tài sản riêng của vợ hoặc của chồng, những tài sản này có thể được áp dụng vào các trường hợp cụ thể của từng ngành, lĩnh vực cụ thể.

Như vậy, có 6 căn cứ để xác định là nguồn tài sản riêng của vợ chồng được quy định cụ thể tại khoản 1, Điều 43 Luật Hôn nhân và Gia đình.

Ngoài 6 căn cứ chính nêu trên thì những tài sản được quy định tại khoản 2 Điều 43 Luật Hôn nhân và Gia đình cũng được xác định là tài sản riêng gồm:

Thứ nhất là: Tài sản được hình thành từ tài sản riêng của vợ, chồng cũng được xác định là tài sản riêng của vợ, chồng;

Thứ hai là: Hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân sẽ được thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Điều 33 và Khoản 1 Điều 40 của Luật Hôn nhân và Gia đình cũng được xem xét trong trường hợp cụ thể để xác định là tài sản riêng của vợ chồng hay không.

Luật sư hướng dẫn các thủ tục về Ly hôn

Dịch vụ ly hôn nhanh, phân chia tài sản và bảo vệ quyền nuôi con

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 090.474.9996

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com