Tài sản đứng tên vợ chồng khi chia

0
1357

Tài sản đứng tên vợ chồng khi chia tài sản trong quá trình ly hôn là một vấn đề hết sức quan trọng mà các cặp vợ chồng khi ly hôn cần quan tâm, để nắm bắt rõ vấn đề này các cặp vợ chồng cần hiểu tài sản nào sẽ đứng tên vợ chồng phải đăng ký

Cụ thể hóa các tài sản của vợ chồng phải đăng ký, Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 đã quy định tại Điều 34 về việc đăng ký quyền sỏ hữu, quyền sử dụng đối với tài sản chung như sau:

Trong trường hợp tài sản thuộc sở hữu chung của vợ chồng mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng thì giấy chứng nhận quyền sở hữu, giấy chứng nhận quyền sử dụng phải ghi tên cả hai vợ chồng, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác. Như vậy, nếu vợ chồng không có thỏa thuận thì bắt buộc phải đứng tên 2 vợ chồng và nếu vợ chồng có thỏa thuận như là đồng ý cho một người đứng tên hoặc là tài sản riêng thì tài sản đó mới đứng tên riêng một người được.

Trong trường hợp giấy chứng nhận quyền sở hữu, giấy chứng nhận quyền sử dụng tài sản chỉ ghi tên một bên vợ hoặc chồng thì giao dịch liên quan đến tài sản này được thực hiện theo quy định tại Điều 26 của Luật Hôn nhân và Gia đình

Nếu trường hợp Giấy chứng nhận quyền sở hữu, giây chứng nhận quyền sử dụng tài sản chỉ ghi tên một người vợ hoặc chồng thì giao dịch này khi có tranh chấp về tài sản đó thì được giải quyết theo quy định sau:

Trong trường hợp không có căn cứ để chứng minh tài sản mà vợ, chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó được coi là tài sản chung. Như vậy, các bên phải chứng minh tài sản riêng, còn tài sản chung không cần chứng minh, chỉ cần bên có tài sản riêng không chứng minh được đó là tài sản riêng thì mặc nhiên được hiểu là tài sản chung.

Luật sư hướng dẫn các thủ tục về Ly hôn

Dịch vụ ly hôn nhanh, phân chia tài sản và bảo vệ quyền nuôi con

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 098.112.9988 – 0904.779997

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com