Tài sản bị hủy hoại từ 2 triệu theo Khoản 1, Điều 178 BLHS

0
4822

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 178 Bộ luật Hình sự thì người nào mà có hành vi hủy hoại tài sản của người khác hoặc có hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác có giá trị từ 2 triệu đồng trở lên sẽ phạm vào tội này.

Quy định cụ thể tại khoản 1, Điều 178 Bộ luật hình sự như sau:

Người nào hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây (cac trường hợp cụ thể tại khoản 1), thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm

Nếu thuộc vào khoản 2 của Điều 178 Bộ luật hình sự thì khung hình phạt sẽ là phạt tù từ 02 năm đến 07 năm, cụ thể một số hành vi như:

-Có tổ chức;

– Tài sản là bảo vật quốc gia;

– Dùng chất nguy hiểm về cháy, nổ hoặc thủ đoạn nguy hiểm khác;

– Để che giấu tội phạm khác;

– Vì lý do công vụ của người bị hại;

– Tái phạm nguy hiểm,

Trường hợp thuộc rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng thì mức hình phạt sẽ cao hơn, cụ thể tại Khoản 3, Điều 178 BLHS thì người phạm tội có thể bị xử phạt tù từ 5 năm đến 10 năm tù; Khoản 3, Điều 178 BLHS quy định người phạm tội có thể mức hình phạt cao nhất của khoản này là 20 năm tù và mức thấp nhất của khung hình phạt là 10 năm tù.

Ngoài các hình phạt chính áp dụng như trên thì tùy từng trường hợp Hội đồng xét xử có thể áp dụng thêm hình phạt bổ sung theo khoản 5, Điều 178 Bộ luật hình sự là: Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Thuê luật sư bào chữa

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 090.474.9996

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; www.luatdoanhgia.vn; Email: luatdoanhgia@gmail.com