Tài sản bị hủy hoại có giá trị bao nhiêu thì phạm tội

0
1530

Việc người nào đó có hành vi hủy hoại tài sản hoặc hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác sẽ bị xem xét về tội Hủy hoại tài sản hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản theo quy định tại Điều 178 Bộ luật Hình sự.

Để xem xét tội phạm này, chúng ta cần bàn đến hành vi của người vi phạm là các hành vi hủy hoại tài sản, đây là hành vi làm cho tài sản bị phá hủy, không có khả năng phục hồi và không còn giá trị sử dụng và tài sản bị hư hỏng, dẫn đến mặc dù có khả năng phục hồi nhưng mất đị một phần giá trị tài sản.

Căn cứ để xác định mức giá trị tài sản để làm cơ sở truy cứu trách nhiệm hình sự là do Hội đồng định giá tài sản định giá và với các mức tài sản khác nhau thì quy định khung hình phạt cũng khác nhau, cụ thể:

Mức độ 1: Tài sản hủy hoại có giá trị dưới 2 triệu đồng và khung hình phạt là phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm nếu thuộc các trường hợp sau:

– Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy định tại Điều này mà còn vi phạm;

– Đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;

– Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;

– Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ;

– Tài sản là di vật, cổ vật.

Mức độ 2: Tài sản bị hủy hoại hoặc làm hư hỏng có giá trị từ 2 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng thì mức xử phạt sẽ là phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

Mức độ 3: Tài sản có giá trị từ 50 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng thì mức hình phạt tù được áp dụng sẽ là từ 2 năm đến 7 năm tù

Mức độ 4: Tài sản bị hủy hoại hoặc làm hư hỏng sẽ bị xử phạt tù từ 2 năm đến 7 năm nếu thuộc trường hợp sau:

– Có tổ chức;

– Tài sản là bảo vật quốc gia;

– Dùng chất nguy hiểm về cháy, nổ hoặc thủ đoạn nguy hiểm khác;

– Để che giấu tội phạm khác;

– Vì lý do công vụ của người bị hại;

– Tái phạm nguy hiểm,

Mức độ 5: Người phạm tội nếu hủy hoại tài sản hoặc cố ý làm hư hỏng có mức tài sản từ 200 triệu đến dưới 500 triệu đồng thì sẽ phạt tù từ 5 năm đến 10 năm

Mức độ 6: Người phạm tội gây thiệt hại tài sản từ 500 triệu đồng trở lên (thiệt hại tài sản là làm hủy hoại hoặc bị hư hỏng), mức phạt tù đối với khoản này là từ 10 năm đến 20 năm.

Thuê luật sư bào chữa

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 090.474.9996

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; www.luatdoanhgia.vn; Email: luatdoanhgia@gmail.com