Sự cần thiết phải đặt cọc khi mua nhà đất

0
1470
Nhà đất luôn là tài sản có giá trị lớn, tuy nhiên khi đi mua/nhận chuyển nhượng nhà đất người mua thường không quan tâm nhiều đến vấn đề đặt cọc và chỉ luôn coi đặt cọc là việc giữ chỗ trong hoạt động mua bán/chuyển nhượng nhà đất.
Theo Quy định tại Bộ luật Dân sự thì Đặt cọc là một biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự và cụ thể: Đặt cọc là việc một bên giao cho bên kia một khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý hoặc vật có giá trị khác (sau đây gọi là tài sản đặt cọc) trong một thời hạn để bảo đảm giao kết hoặc thực hiện hợp đồng dân sự. Việc đặt cọc phải lập thành văn bản. Trong trường hợp hợp đồng dân sự được giao kết, thực hiện thì tài sản đặt cọc được trả lại cho bên đặt cọc hoặc được trừ để thực hiện nghĩa vụ trả tiền; nếu bên đặt cọc từ chối việc giao kết, thực hiện hợp đồng dân sự thì tài sản đặt cọc thuộc về bên nhận đặt cọc; nếu bên nhận đặt cọc từ chối việc giao kết, thực hiện hợp đồng dân sự thì phải trả cho bên đặt cọc tài sản đặt cọc và một khoản tiền tương đương với giá trị tài sản đặt cọc, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.
Để tránh những tranh chấp về việc thực hiện hợp đồng mua bán nhà đất nên ngay tại khi đặt cọc các bên đã phải xác định rõ các nội dung của hợp đồng mua bán nhà đất. Các tranh chấp nhà đất thường xuất phát do việc đặt cọc không rõ ràng hoặc quá sơ sài dẫn đến phá vỡ nhiều hợp đồng mua bán nhà đất và tranh chấp, khởi kiện kéo dài.
Với tính chất là tài sản lớn nên trước khi mua bán nhà đất người mua, người bán nên mời Luật sư tư vấn pháp luật và soạn thào thỏa thuận đặt cọc để bảo đảm các bên sẽ thực hiện đúng cam kết và thỏa thuận, giúp cho giao dịch giữa các bên thành công tốt đẹp.
Việc coi nhẹ đặt cọc đã khiến cho nhiều người mua phải chịu thiệt thòi khi ý chí của mình là đặt cọc nhưng hiểu lại không hết và cứ tưởng việc ký hợp đồng công chứng là đã xong, nhưng thực chất đấy chỉ là một phần vì đã thực hiện giao kết (ký kết) hợp đồng còn phần thực hiện lại không được đặt cọc để bảo đảm.
Từ thực tiễn nhiều năm tư vấn và giúp đỡ khách hàng, Luật Doanh Gia luôn cung cấp dịch vụ và soạn thảo các hợp đồng đặt cọc đúng ý chí của các bên, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho các bên nhất là cho bên mua trong bối cảnh mua bán nhà đất như hiện nay.
Công chứng hợp đồng mua bán nhà đất
CÔNG TY LUẬT DOANH GIA
Điện thoại: 098.112.9988 – 0904.779997
Email: luatdoanhgia@gmail.com; Wbsite: www.luatdoanhgia.com
Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, P.Đức Giang, Q.Long Biên, TP.Hà Nội