Số vốn tối thiểu để mở hộ kinh doanh

0
4405

Hộ kinh doanh là một tổ chức kinh tế, một chủ thể tham gia vào quan hệ kinh doanh và theo quy định của Luật Thương mại được hiểu là Doanh nhân, Hộ kinh doanh được quy định trong Luật Doanh nghiệp và cụ thể chi tiết tại Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc một nhóm người gồm các cá nhân là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, hoặc một hộ gia đình làm chủ, chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm, sử dụng dưới mười lao động và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh. Hộ gia đình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, làm muối và những người bán hàng rong, quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, làm dịch vụ có thu nhập thấp không phải đăng ký, trừ trường hợp kinh doanh các ngành, nghề có điều kiện, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định mức thu nhập thấp áp dụng trên phạm vi địa phương.

Khi đăng ký hộ kinh doanh thì ngay trong giấy đề nghị thành lập hộ kinh doanh cũng xác định rõ số vốn đăng ký kinh doanh, số vốn đăng ký kinh doanh là số tiền mà chủ hộ kinh doanh cam kết sẽ dùng số tiền này để đầu tư vào hộ kinh doanh, trở thành tài sản của hộ kinh doanh để triển khai các hoạt động mua sắm tài sản cũng như là nguồn tài chính của hoạt động cho hộ kinh doanh.

Dự án kinh doanh khi thành lập hộ kinh doanh là khác nhau nên không có quy định là tối thiểu phải có bao nhiêu vốn mới thành lập được, tuy nhiên khi kê khai cũng phải xem đến sự hợp lý bời lẽ là tổ chức kinh doanh ngoài các quy định bắt buộc như biển hiệu, địa điểm, bàn ghế, máy tính… còn liên quan đến nguồn hàng hóa, dịch vụ đầu tư vào kinh doanh, do đó nếu kê khai quá thấp thì không hợp lý, mặc dù hộ kinh doanh là chủ hộ chịu trách nhiệm vô hạn với số tiền góp vào kinh doanh. Thông thường các hộ kinh doanh có giao động từ vài chục triệu đồng đến vài trăm triệu đồng.

Luật sư tư vấn pháp lý về Hộ kinh doanh

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 098.112.9988 – 0904.779997

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com