Sổ đỏ thật

0
11342

Sổ đỏ thật là gì? Sổ đỏ thật có giá trị gì? làm thế nào để nhận biết đâu là sổ đỏ thật; đâu không phải sổ đỏ thật? Luật Doanh Gia sẽ giúp người mua nhà nhận biết sổ đỏ thật để tránh phải mất tiền oan trong việc mua bán nhà đất.

Sổ đỏ thật là Giấy chứng nhận hợp pháp về quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp theo đúng trình tự, thủ tục cho người sử dụng đất, người sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất để ghi nhận quyền hợp pháp theo quy định của pháp luật. Người mua nhà đất cần phải nắm được các dấu hiệu dưới đây để nhận biết.

(Hình ảnh sổ đỏ thật)

Dấu hiệu thứ 1 về sổ đỏ thật

Sổ đỏ là một loại giấy bìa cứng, gồm 04 trang, trên 01 tờ (phê đúp) liền và các thông tin được ghi ở 4 mặt trang giấy theo hình ảnh dưới đây với 03 màu sắc đặc trưng: 1 là màu đỏ toàn bộ trang thứ nhất, các trang thứ 2, thứ 3 và thứ tư đều là màu vàng hình hoa văn trống đồng; 2 là toàn bộ cả 4 trang màu hồng nhạt; 3 là toàn bộ cả 4 trang đều có màu hồng tươi và có in hoa văn trống đồng.

Dấu hiệu thứ 2 về sổ đỏ thật:

Các sổ đỏ thật đều có số seri ghi trên sổ; Đối với Sổ mà trang đầu có bìa đỏ thì phần phía dưới bên góc phải từ hướng mắt nhìn vào sổ đỏ sẽ có số số đỏ, các số này được ghi theo ký tự trong bảng chữ cái (Ví dụ: A; B; M; N hoặc AB; BA..) sau đó đến dãy số tự nhiên (Ví dụ: 132450..) thường sẽ có 6 sổ tự nhiên.

Đối với sổ màu hồng nhạt (không có hoa văn trống đồng): Số sổ được ghi ở dãy số bên tay phải góc trên của sổ đỏ với hàng số được phân biệt từng ô vuông, mỗi ô vuông có một số nhất định và không có ký hiệu các dãy chữ trong bảng chữ cái (Ví dụ: A, B. M, N…) mà chỉ có các số tự nhiên như: 012118… thường dãy số này có 10 – 11 chữ số;

Bài viết: Thế nào là không phải sổ đỏ thật

Đối với sổ màu hồng tươi (có hình hoa văn trống đồng): Số sổ được ghi ở phía dưới góc tay phải với các dãy số có ký hiệu A, B, C và tiếp theo là dãy số tự nhiên 1,2,3…

(Sổ đỏ thật theo mẫu hiện hành)

Dấu hiệu thứ 3 về sổ đỏ thật:

Dấu si nổi được đóng trên bìa các loại sổ, đây là dấu si không mực, dùng tay có thể nhận biết dấu này tại các phần số seri số sổ, cơ quan Nhà nước khi cấp phôi sổ đều đóng dấu vào phần này để nhận biết dấu của sổ thật hay sổ giả.

Dấu hiệu thứ 4 về sổ đỏ thật:

Dấu hiệu này chính là ghi nhận hồ sơ cấp sổ đỏ. Việc cấp sổ đỏ cho người dân được thực hiện bởi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền có thể là UBND huyện, quận, thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh hoặc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Nhiều thời điểm Sở Tài nguyên và Môi trường được UBND tỉnh ủy quyền cũng thực hiện việc cấp sổ đỏ. Dấu hiệu này nhận biết như sau:

Ở trang thứ 2 của Sổ đỏ thật sẽ có dãy số ghi ở phía dưới cùng tay trái với dòng chữ số thuộc các kiểu sau:

Kiểu thứ nhất về sổ vào sổ thật: Kiểu này sẽ ghi Hồ sơ gốc số:… sau đó là một dãy số, dãy số này có thể là ghi Quyết định cấp Giấy chứng nhận, năm cấp giấy chứng nhận và ký hiệu số lưu trữ của cơ quan cấp giấy chứng nhận;

Kiều thứ hai vẫn là dãy số ghi ở phần cuối trang thứ 2 bên tay trái với dòng chữ: Vào sổ cấp GCN hay Số vào sổ cấp Giấy chứng nhận… cách này cũng là ghi nhận cơ quan cấp sổ đỏ thật để quản lý việc sổ đỏ thật.

(Số sổ trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất – Bìa đỏ)

Dấu hiệu thứ 5 về sổ đỏ thật:

Dấu hiệu này chứng minh là sổ thật chính là việc đóng dấu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, con dấu đỏ, dấu tươi và chữ ký tươi của người cấp sổ đỏ.

Đối với sổ đỏ hay sổ bìa đỏ thì con dấu sẽ được đóng ở trang thứ hai (mặt sau của trang có bìa màu đỏ) nếu là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho hộ gia đình, cá nhân với một bảng liệt kê các loại đất trong đó xác định rõ tờ bản đồ số mấy, thửa bao nhiêu, diện tích sử dụng là gì? mục đích sử dụng như thế nào? Thời hạn sử dụng bao lâu?

Đối với sổ bìa màu hồng nhạt không có hình hoa văn thì con dấu sẽ được đóng ở phần phía dưới, tay phải của trang thứ nhất (vì số sổ của loại này được ghi ở phần phía trên tay trái trang 1), phần phía trên con dấu sẽ có 02 bảng ghi rõ mục sử dụng đất và mục sở hữu nhà.

Đối với sổ bìa màu hồng tươi có hoa văn trống đồng thì có dấu sẽ được đóng ở phần trang 2 ở phía dưới bên góc tay trái.

Trường hợp sổ thật con dấu được đóng ở trang thứ 3 là trường hợp đất và nhà được cấp cho hộ gia đình cá nhân, nhưng các thông tin về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở đã ghi hết ở trang thứ 2 và trang thứ 3 có miêu tả sơ đồ nhà đất, hồ sơ kỹ thuật thửa đất và hiện trạng nhà ở thì con dấu sẽ được đóng ở trang thứ 3, phần đóng con dấu trên sổ thật sẽ là phía cuối của trang ở góc tay phải.

So sánh: Sổ đỏ, sổ hồng và sổ xanh

(Số sổ và Con dấu trên Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở)

Sổ đỏ thật có đóng dấu ở trang thứ 4, thứ 5 không?

Việc đóng dấu ở trang thứ 4, thứ 5 vẫn được coi là sổ đỏ thật nếu con dấu ở đây là cơ quan đăng ký đất đai, văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, Văn phòng đăng ký nhà đất… tùy từng thời điểm khi đăng ký các biến động về quyền sử dụng đất sẽ đóng dấu vào phần này ví dụ: Nợ nghĩa vụ tài chính, đang thế chấp, xóa thế chấp, đính chính thông tin CMND/CCCD, Sổ hộ khẩu, thông tin về chủ sử dụng và sở hữu mới về nhà đất do chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế, mua bán…

Dịch vụ sang tên sổ đỏ nhà đất

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 090.474.9996

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com