Sổ đỏ Gia Lâm

0
706

Đất đai luôn là tài sản lớn, là khoản đầu tư có lợi nhuận, là xu thế hiện nay, để thực hiện được các giao dịch liên quan đến nhà đất hợp pháp, Luật Doanh Gia cung cấp các dịch vụ tư vấn pháp luật, thực hiện trọng gói các hoạt động liên quan đến quyền sử dụng đất và nhà ở tại Gia Lâm, Hà Nội.

Trong bối cảnh huyện Gia Lâm có lộ trình phát triển thành quận Gia Lâm, một trong những quận thuộc thành phố Hà Nội. Các hoạt động mua bán, chuyển nhượng, cũng như các hoạt động khác liên quan đến Bất động sản tại Gia Lâm như:

Hoạt động sang tên sổ đỏ, quyền sử dụng đất, nhà ở, căn hộ, trao đổi, tặng cho, thừa kế các căn hộ chung cư, các quyền sở hữu nhà ở gắn liền với đất ở sẽ được được hiện trong trong tương lai. Để thực hiện được các thủ tục này, các bên mua bán, tham gia giao dịch phải nắm được các thủ tục về việc đăng ký, sang tên, công chứng, thừa kế, tặng cho liên quan đến nhà đất hay còn gọi là các thủ tục đăng ký biến động nhà đất. Một trong các thủ tục phổ biến là:

Sang tên quyền sử dụng đất, sang tên căn hộ chung cư, sang tên nhà đất, sang tên quyền sở hữu nhà ở khi thực hiện các thủ tục mua bán, bán chuyển nhượng liên quan đến nhà đất;

Thủ tục tặng cho nhà đất, tặng cho quyền sở hữu nhà ở quyền sử dụng đất ở, tặng cho căn hộ;

Thủ tục mua bán, chuyển nhượng liên quan đến sở hữu căn hộ, sở hữu quyền sử dụng nhà, sử dụng hợp pháp quyền sử dụng đất;

Thủ tục thừa kế nhà đất, giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền thừa kế cho các con, việc nhận thừa kế từ bố mẹ liên quan đến quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở;

Việc tách nhà đất, tách quyền sử dụng đất, hợp thửa đất và tách thửa đất cũng như các điều kiện về hợp thửa, tách thửa đối với các thửa đất;

Việc đính chính, thay đổi các thông tin trên sổ đỏ, trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như: Số Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân, địa chỉ cư trú, hộ khẩu thường trú, hoàn thành nghĩa vụ tài chính, nợ tiền sử dụng đất hay hoàn thành việc đăng ký thế chấp, xóa thế chấp…

Các dịch vụ pháp lý hợp pháp luôn được cung cấp bởi các luật sư nhiều kinh nghiệm thực tiên và những Công ty Luật uy tín sẽ giúp người dân tiết kiệm thời gian, an tâm và hiệu quả trọng việc thực hiện các dịch vụ, sao cho an toàn, tiết kiệm và đạt hiệu quả cao.

Dịch vụ sang tên sổ đỏ nhà đất

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 090.474.9996

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com