Sang tên nhà đất ở Hà Nội có gì khác

0
1364

Sang tên nhà đất ở Hà Nội có gì khác? Triển khai thi hành Luật Đất đai, tất cả UBND các tỉnh, thành phố trược thuộc trung ương đều ban hành quyết định của địa phương mình để thực hiện các thủ tục Hành chính, theo đó tùy vào quy định của các địa phương sẽ có những quy định khác nhau sao cho phù hợp, ví dụ ở Hà Nội cũng có các quy định riêng về điều kiện, diện tích tối thiểu để thực hiện việc tách thửa đất và thửa đất được hình thành sau khi tách…

Sang tên nhà đất ở Nội hay ở các địa phương khác về cơ bản là giống nhau, tuy nhiên trên thực tế thực hiện cũng có những quy định khác biệt do Hà Nội là thủ đô, trung tâm của đất nước nên có nhiều quy định mang tính liên quan như điều kiện tối thiểu tách thửa đất cũng có sự khác biệt với nhiều địa phương về kích thước mặt tiền, về chiều sâu lòng đất về diện tích tối thiểu hay về các quy hoạch sử dụng đất.

Sang tên nhà đất Hà Nội hiện nay được thực hiện bởi Quyết định của UBND thành phố Hà Nội theo đó Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND ngày 31/03/2017 Quy định một số nội dung về đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài; chuyển mục đích sử dụng đất vườn, ao liền kề và đất nông nghiệp xen kẹt trong khu dân cư sang đất ở trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Sang tên nhà đất ở Hà Nội được phân cấp theo thẩm quyền theo đó Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ là cơ quan cấp Giấy chứng nhận. Sở Tài nguyên và Môi trường được ủy quyền cho Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đối với các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều này. Các trường hợp ủy quyền cấp Giấy chứng nhận quy định tại Khoản này được sử dụng dấu của Sở Tài nguyên và Môi trường.  Ủy ban nhân dân cấp huyện: cấp Giấy chứng nhận lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài (trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Sở Tài nguyên Môi trường); công nhận bổ sung diện tích vào Giấy chứng nhận đã cấp.

Dịch vụ sang tên sổ đỏ nhà đất

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 098.112.9988

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com