Rút ngắn thời gian thử thách án treo khoản 4 Bộ luật Hình sự

0
888

Việc rút ngắn thời gian thử thách án treo được quy định tại khoản 4, Điều 65 Bộ luật Hình sự, điều luật này quy định về việc khi xử phạt tù không quá 03 năm, căn cứ vào nhân thân của người phạm tội và các tình tiết giảm nhẹ, nếu xét thấy không cần phải bắt chấp hành hình phạt tù, thì Tòa án cho hưởng án treo và ấn định thời gian thử thách từ 01 năm đến 05 năm

Thời gian thử thách án treo được quy định tại khoản 1 Điều 65 Bộ luật hình sự với mức thử thách là từ 01 (một) đến 05 (năm) năm, theo đó mức thử thách thấp nhất được ấn định là 01 năm (12 tháng) và mức thử thách cao nhất được áp dụng là 05 năm (60 tháng).

Điều kiện để được rút ngắn thời gian thử thách là: Người được hưởng án treo đã chấp hành được một phần hai thời gian thử thách và có nhiều tiến bộ thì theo đề nghị của cơ quan, tổ chức có trách nhiệm giám sát, giáo dục, Tòa án có thể quyết định rút ngắn thời gian thử thách, cụ thể:

– Phải chấp hành xong ½ thời gian thử thách nghĩa là nếu thử thách là 4 năm thì phải chấp hành xong 02 năm mới đáp ứng điều kiện về thời gian;

– Có nhiều tiến bộ: Đây cũng là việc cơ quan giám sát, chính quyền địa phương xác định là trong thời gian có nhiều tiến bộ, việc xác định tiến bộ phải cụ thể;

– Phải được cơ quan, tổ chức có tránh nhiệm giám sát, giáo dục đề nghị, bởi các cơ quan này theo dõi xác định việc tiến bộ, tuy nhiên nếu cơ quan không đề nghị thì cũng không có cơ sở.

Trên cơ sở đề nghị nêu trên, Tòa án sẽ là cơ quan quyết định việc rút ngắn thời gian thử thách. Việc rút ngắn là rút ngắn đối với thời gian còn lại, như vậy có thể hiểu là rút ngắn toàn bộ hoặc một phần thời gian còn lại của người hưởng án treo bị thử thách.

Luật sư bào chữa vụ án Cố ý gây thương tích

Luật sư hướng dẫn điều kiện hưởng án treo cho bị cáo

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 098.112.9988

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com