Quyền và nghĩa vụ của bên cho thuê quyền sử dụng đất theo luật cũ

0
823

Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên cho thuê chuyển giao đất cho bên thuê để sử dụng trong một thời hạn, còn bên thuê phải sử dụng đất đúng mục đích, trả tiền thuê và trả lại đất khi hết thời hạn thuê theo quy định của Bộ luật này và pháp luật về đất đai.

Bên cho thuê quyền sử dụng đất có các quyền cơ bản sau đây và phù hợp với Điều 706 Bộ luật Dân sự:

Yêu cầu bên thuê quyền sử dụng đất trả đủ tiền thuê;

– Yêu cầu bên thuê quyền sử dụng đất chấm dứt ngay việc sử dụng đất không đúng mục đích, hủy hoại đất hoặc làm giảm sút giá trị sử dụng của đất; nếu bên thuê không chấm dứt ngay hành vi vi phạm thì bên cho thuê có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng, yêu cầu bên thuê trả lại đất đang thuê và bồi thường thiệt hại;

– Yêu cầu bên thuê trả lại đất khi thời hạn cho thuê đã hết.

Các nghĩa vụ của bên cho thuê quyền sử dụng đất được cụ thể hóa tại Điều 750 Bộ luật Dân sự, cụ thể:

– Đăng ký việc cho thuê quyền sử dụng đất;

– Chuyển giao đất cho bên thuê đủ diện tích, đúng vị trí, số hiệu, hạng đất, loại đất và tình trạng đất như đã thoả thuận;

– Cho thuê quyền sử dụng đất trong thời hạn được giao, được thuê;

– Kiểm tra, nhắc nhở bên thuê bảo vệ, giữ gìn đất và sử dụng đất đúng mục đích;

– Nộp thuế sử dụng đất, trừ trường hợp có thoả thuận khác;

– Báo cho bên thuê về quyền của người thứ ba đối với đất thuê.

Các bên cũng có thể có các quyền và nghĩa vụ khác chi tiết hơn, cụ thể hơn khi các bên thỏa thuận thống nhất đưa vào hợp đồng.

Luật sư hướng dẫn giải quyết tranh chấp

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 098.112.9988

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com