Quyền sử dụng tài sản riêng

0
1078

Tài sản riêng của mỗi người, của vợ, của chồng hoặc của riêng vợ, chồng trong thời kỳ hôn nhân hoặc ngoài thời kỳ hôn nhân do vợ chồng tự mình quyết định

Theo quy định tại Điều 44 của Luật Hôn nhân và Gia đình thì việc chiếm hữu, sử dụng và định đoạt tài sản riêng được thực hiện như sau:

Vợ, chồng có quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản riêng của mình; nhập hoặc không nhập tài sản riêng vào tài sản chung. Như vậy, ngoài việc vợ chồng có quyền sở hữu, chiếm hữu và định đoạt ra, vợ chồng còn có quyền quyết định việc nhập hay không nhập tài sản này vào là tài sản chung của vợ chồng.

Trong trường hợp vợ hoặc chồng không thể tự mình quản lý tài sản riêng và cũng không ủy quyền cho người khác quản lý thì bên kia có quyền quản lý tài sản đó. Việc quản lý tài sản phải bảo đảm lợi ích của người có tài sản.

Như vậy, trong trường hợp người vợ hoặc người chồng không thể tự mình quản lý tài sản riêng thì người còn lại có quyền quản lý tài sản riêng. Việc quản lý phải bảo đảm lợi ích của người có tài sản.

Nghĩa vụ riêng về tài sản của mỗi người được thanh toán từ tài sản riêng của người đó. Như vậy, nghĩa vụ riêng về tài sản của mỗi người thì được thanh toán riêng cho người đó.

Trong trường hợp vợ, chồng có tài sản riêng mà hoa lợi, lợi tức từ tài sản riêng đó là nguồn sống duy nhất của gia đình thì việc định đoạt tài sản này phải có sự đồng ý của chồng, vợ. Điều này thể hiện việc có tài sản riêng không có nghĩa là có toàn bộ quyền được quyết về tài sản riêng.

Luật sư hướng dẫn các thủ tục về Ly hôn

Dịch vụ ly hôn nhanh, phân chia tài sản và bảo vệ quyền nuôi con

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 090.474.9996

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com