Quyền khởi kiện Điều 186

0
917

Theo quy định tại Điều 186 Bộ luật Tố tụng dân sự thì những ai có quyền khởi kiện và quyền khởi kiện vụ án dân sự được quy định và thực hiện như thế nào

Tại Điều 186 Bộ luật Tố tụng dân sự quy định về quyền khởi kiện vụ án như sau:

Cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền tự mình hoặc thông qua người đại diện hợp pháp khởi kiện vụ án (sau đây gọi chung là người khởi kiện) tại Tòa án có thẩm quyền để yêu cầu bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Như vậy, về quyền thì pháp luật quy định rất rõ không phân biệt là tổ chức hay cá nhân, và người khởi kiện có thể trực tiếp hoặc thông qua người đại diện, người đại diện ở đây có thể là đại diện theo pháp luật hoặc đại diện theo ủy quyền và địa chỉ của việc khởi kiện là Tòa án, đó là Tòa án nơi có thẩm quyền theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự.

Cơ quan có thể là cơ quan Nhà nước có thẩm quyền bao gồm các cơ quan thuộc nhóm cơ quan Hành chính, đứng đầu là Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ thuộc chính phủ và ủy ban nhân dân các cấp từ ủy ban nhân dân cấp tỉnh, ủy ban nhân dân cấp huyện, ủy ban nhân dân cấp xã. Các cơ quan thuộc cơ quan lập pháp là Quốc hội, các cơ quan thuộc Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.

Tổ chức có thể là các tổ chức chính trị, hệ thống tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội và hệ thống tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức xã hội nghề nghiệp; các tổ chức kinh tế, các doanh nghiệp, công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế khác, hộ kinh doanh, các trung tâm, các viện nghiên cứu, các hợp tác xã và các tổ chức kinh tế kinh doan có điều kiện hoặc không có điều kiện.

Tòa án có thẩm quyền là nơi trực tiếp thụ lý và giải quyết việc kiện dân sự, theo quy định của Luật Tổ chức tòa án thì Tòa án có 2 cấp xét xử và có 3 cấp tương đương là Tòa án nhân dân cấp huyện, Tòa án nhân dân cấp tỉnh, tòa án nhân dân cấp cao. Tòa án sẽ thực hiện 2 cấp xét xử là cấp xét xử sơ thẩm và cấp xét xử phúc thẩm. Thẩm quyền của Tòa án được quy định cụ thể trong Bộ luật Tố tụng dân sự.

Luật sư bào chữa, hướng dẫn khởi kiện và bảo vệ quyền lợi

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 090.474.9996

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com