Quyền của Nguyên đơn trong vụ án dân sự

0
1037

Quyền của Nguyên đơn trong vụ án dân sự hay còn gọi là quyền của người khởi kiện, quyền của đương sự khởi kiện, các quyền này được thể hiện như thế nào khi vụ án dân sự là việc Tòa án nhân dân cấp quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh giải quyết các tranh chấp về dân sự thuộc thẩm quyền…

Quyền của Nguyên đơn với tư cách là đương sự trong vụ án dân sự được thể hiện tại Điều 70 của Bộ luật Tố tụng dân sự, cụ thể:

 1. Tôn trọng Tòa án, chấp hành nghiêm chỉnh nội quy phiên tòa;
 2. Nộp tiền tạm ứng án phí, tạm ứng lệ phí, án phí, lệ phí và chi phí tố tụng khác theo quy định của pháp luật;
 3. Cung cấp đầy đủ, chính xác địa chỉ nơi cư trú, trụ sở của mình; trong quá trình Tòa án giải quyết vụ việc nếu có thay đổi địa chỉ nơi cư trú, trụ sở thì phải thông báo kịp thời cho đương sự khác và Tòa án;
 4. Giữ nguyên, thay đổi, bổ sung hoặc rút yêu cầu theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự;
 5. Cung cấp tài liệu, chứng cứ; chứng minh để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình;
 6. Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân đang lưu giữ, quản lý tài liệu, chứng cứ cung cấp tài liệu, chứng cứ đó cho mình;
 7. Đề nghị Tòa án xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ của vụ việc mà tự mình không thể thực hiện được.
 8. Đề nghị Tòa án yêu cầu đương sự khác xuất trình tài liệu, chứng cứ mà họ đang giữ;
 9. Đề nghị Tòa án ra quyết định yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân đang lưu giữ, quản lý tài liệu, chứng cứ cung cấp tài liệu, chứng cứ đó;
 10. Đề nghị Tòa án triệu tập người làm chứng, trưng cầu giám định, quyết định việc định giá tài sản;
 11. Được biết, ghi chép, sao chụp tài liệu, chứng cứ do đương sự khác xuất trình hoặc do Tòa án thu thập, trừ tài liệu, chứng cứ quy định tại khoản 2 Điều 109 của Bộ luật Tố tụng dân sự;
 12. Có nghĩa vụ gửi cho đương sự khác hoặc người đại diện hợp pháp của họ bản sao đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ, trừ tài liệu, chứng cứ mà đương sự khác đã có, tài liệu, chứng cứ quy định tại khoản 2 Điều 109 của Bộ luật Tố tụng dân sự.
 13. Trường hợp vì lý do chính đáng không thể sao chụp, gửi đơn khởi kiện, tài liệu, chứng cứ thì họ có quyền yêu cầu Tòa án hỗ trợ;
 14. Đề nghị Tòa án quyết định áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời;
 15. Tự thoả thuận với nhau về việc giải quyết vụ án;
 16. Tham gia hòa giải do Tòa án tiến hành;
 17. Nhận thông báo hợp lệ để thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình;
 18. Tự bảo vệ hoặc nhờ người khác bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho mình;
 19. Yêu cầu thay đổi người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự;
 20. Tham gia phiên tòa, phiên họp theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự;
 21. Phải có mặt theo giấy triệu tập của Tòa án và chấp hành quyết định của Tòa án trong quá trình Tòa án giải quyết vụ việc;
 22. Đề nghị Tòa án đưa người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan tham gia tố tụng;
 23. Đề nghị Tòa án tạm đình chỉ giải quyết vụ việc theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự;
 24. Đưa ra câu hỏi với người khác về vấn đề liên quan đến vụ án hoặc đề xuất với Tòa án những vấn đề cần hỏi người khác;
 25. Được đối chất với nhau hoặc với người làm chứng;
 26. Tranh luận tại phiên tòa, đưa ra lập luận về đánh giá chứng cứ và pháp luật áp dụng;
 27. Được cấp trích lục bản án, bản án, quyết định của Tòa án;
 28. Kháng cáo, khiếu nại bản án, quyết định của Tòa án theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự;
 29. Đề nghị người có thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật;
 30. Chấp hành nghiêm chỉnh bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật;
 31. Sử dụng quyền của đương sự một cách thiện chí, không được lạm dụng để gây cản trở hoạt động tố tụng của Tòa án, đương sự khác;
 32. Trường hợp không thực hiện nghĩa vụ thì phải chịu hậu quả do Bộ luật này quy định;
 33. Quyền, nghĩa vụ khác mà pháp luật có quy định.

Như vậy, trong tranh chấp ở vụ án dân sự với tư cách là đương sự Nguyên đơn có tóm tắt 33 danh mục các quyền và nghĩa vụ của mình khi tham gia vụ án, đặc biệt là quyền cũng là nghĩa vụ chuyển cho bị đơn các tài liệu, các tài liệu, chứng cứ mà đương sự khác trong vụ án có tham gia trừ khi họ đã có chứng cứ này hay yêu cầu các đương sự khác xuất trình chứng cứ mà họ đang nắm giữ.

Luật sư hướng dẫn khởi kiện và bảo vệ quyền lợi

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 098.112.9988

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com