Quyền của Luật sư bảo vệ cho đương sự trong vụ án hình sự

0
1085

Trong vụ án hình sự đương sự được hiểu là đương sự trong vụ án dân sự bao gồm Nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án hình sự. Khi tham gia bảo vệ quyền lợi Luật sư sẽ tham gia bảo vệ cho những người này.

Luật sư tham gia bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho đương sự sẽ có các quyền được quy định tại Điều 84 Bộ luật Tố tụng hình sự cụ thể:

Thứ nhất: Đưa ra chứng cứ, tài liệu, đồ vật, yêu cầu;

Thứ hai: Kiểm tra, đánh giá và trình bày ý kiến về chứng cứ, tài liệu, đồ vật liên quan và yêu cầu người có thẩm quyền tiến hành tố tụng kiểm tra, đánh giá;

Thứ ba: Yêu cầu giám định, định giá tài sản;

Thư tư:  Có mặt khi cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng lấy lời khai, đối chất, nhận dạng, nhận biết giọng nói của người mà mình bảo vệ; đọc, ghi chép, sao chụp những tài liệu trong hồ sơ vụ án liên quan đến việc bảo vệ quyền lợi của bị hại và đương sự sau khi kết thúc điều tra;

Thứ năm: Tham gia hỏi, tranh luận tại phiên tòa; xem biên bản phiên tòa;

Thứ sau: Khiếu nại quyết định, hành vi tố tụng của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng;

Thứ bảy: Đề nghị thay đổi người có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người giám định, người định giá tài sản, người phiên dịch, người dịch thuật;

Thứ tám: Kháng cáo phần bản án, quyết định của Tòa án có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của người mà mình bảo vệ là người dưới 18 tuổi, người có nhược điểm về tâm thần hoặc thể chất.

Như vậy, ngoài các quyền của đương sự luật sư cugnx có các quyền riêng liên quan đến việc tham gia phiên tòa, đọc, sao chép tài liệu liên quan đến vụ án, đề nghị thay đổi người tiến hành tố tụng…

Thuê luật sư bào chữa

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 098.112.9988

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com