Quy định về tạm ngừng kinh doanh hộ kinh doanh 2021

0
623

Bước sang năm 2021 khi triển khai thi hành Luật Doanh nghiệp năm 2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp trong đó quy định cụ thể về việc tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của Hộ kinh doanh.

Tại Điều 91 Nghị định nêu trên có quy định về việc Tạm ngừng kinh doanh và việc Tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của Hộ kinh doanh như sau:

Trường hợp tạm ngừng kinh doanh từ 30 ngày trở lên, hộ kinh doanh phải thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký kinh doanh và Cơ quan thuế trực tiếp quản lý. Như vậy, nếu tạm ngừng dưới 30 ngày thì Hộ kinh doanh không phải thông báo, ngoài ra nếu thuộc trường hợp phải thông báo thì cũng phải thông báo cho đồng thời cả 2 cơ quan là Cơ quan Thuế và Cơ quan Đăng ký kinh doanh.

Trường hợp hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo, hộ kinh doanh gửi thông báo bằng văn bản cho Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi hộ kinh doanh đã đăng ký ít nhất 03 ngày làm việc trước khi tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo. Như vậy, không phải cứ hết thời hạn là đương nhiên hộ kinh doanh được quyền kinh doanh mà phải có nghĩa vụ thông báo cho cơ quan Đăng ký kinh doanh ít nhất là 03 ngày làm việc trước khi tiếp tục, đồng thời trước khi tạm ngừng thì ít nhất 03 ngày làm việc trước khi tạm ngừng cũng phải thông báo. Hộ kinh doanh chỉ cần thực hiện nghĩa vụ thông báo là hoàn thành nghĩa vụ của mình.

Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện cấp Giấy xác nhận về việc hộ kinh doanh đăng ký tạm ngừng kinh doanh, Giấy xác nhận về việc hộ kinh doanh đăng ký tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo cho hộ kinh doanh.

Luật sư tư vấn pháp lý về Hộ kinh doanh

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 090.474.9996

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com;