Quy định về tạm ngừng kinh doanh cửa hàng

0
2279

Quy định về tạm ngừng kinh doanh của các cửa hàng hay các hộ kinh doanh các thể được thực hiện theo Điều 78 Nghị định về đăng ký kinh doanh trong đó quy định rõ việc “Tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh”

Thời hạn tạm ngừng kinh doanh và việc phải báo cáo lên cơ quan đăng ký kinh doanh:

– Tạm ngừng kinh doanh dưới 30 ngày không phải báo cáo vì không thấy luật quy định;

– Tạm ngừng kinh doanh từ 30 ngày trở lên thì hộ kinh doanh phải báo cáo với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế trực tiếp quản lý, do đó nếu là hộ kinh doanh buôn chuyển hay lưu động thì phải báo cả cơ quan thuế nơi kinh doanh

Thời hạn tạm ngừng kinh doanh là không được quá 01 năm (12 tháng)

Muốn tạm ngừng kinh doanh dưới 1 năm thì phải làm gì?

– Hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh gửi thông báo bằng văn bản cho cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi hộ kinh doanh đã đăng ký ít nhất 15 ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh.

– Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao Giấy biên nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ sau khi tiếp nhận thông báo tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện cấp Giấy xác nhận về việc hộ kinh doanh đăng ký tạm ngừng kinh doanh cho hộ kinh doanh.

Luật sư tư vấn pháp lý về Hộ kinh doanh

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 098.112.9988 – 0904.779997

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com