Quy định mở hộ kinh doanh ở Long Biên

0
761

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Nghị định số 01/2021/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 04/01/2021 đã hướng dẫn cụ thể về việc đăng ký, mở hộ kinh doanh nói chung cũng như mở hộ kinh doanh, cửa hành kinh doanh nhỏ lẻ ở Long Biên.

Quy định của việc lập hộ kinh doanh ở Long Biên như sau:

Thứ nhất: Nơi tiếp nhận hồ sơ đăng ký là Cơ quan đăng ký kinh doanh của Quận Long Biên. Đây là nơi duy nhất tiếp nhận các thủ tục về mở hộ kinh doanh trên địa bàn quận Long Biên, Hà Nội. Tại UBND quận Long Biên có bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, khu hành hành (hay còn gọi là “Một cửa”).

Thứ hai: Về hồ sơ đăng ký mở hộ kinh doanh gồm:

– Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh (thường theo mẫu của Thông tư, có thể tự viết tay hoặc đánh máy);

– Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ hộ kinh doanh, thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh trong trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh. Theo đó là các giấy tờ như: Giấy tờ pháp lý của cá nhân là một trong các loại giấy tờ sau đây: thẻ Căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác (Khoản 16, Điều 4, Luật Doanh nghiệp). Các giấy tờ này gồm của Chủ hộ, Thành viên hộ (nếu có nhiều thành viên).

– Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc thành lập hộ kinh doanh trong trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh. Như vậy, nếu nhiều thành viên (từ 2 thành viên trở lên) thì phải có biên bản họp thành viên hộ gia đình về thành lập hộ kinh doanh.

– Bản sao văn bản ủy quyền của thành viên hộ gia đình cho một thành viên làm chủ hộ kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh. Như vậy, từ 2 thành viên trở lên thì phải có văn bản ủy quyền của thành viên khác cho chủ hộ để cử chủ hộ kinh doanh.

Sau khi thực hiện xong các bước nêu trên, thì chủ hộ hoặc chủ hộ ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ và khi tiếp nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh quận sẽ trao Giấy biên nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

Nếu trong thời hạn trên mà hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh quận Long Biên phải thông báo bằng văn bản cho người nộp hồ sơ hoặc người thành lập hộ kinh doanh biết. Thông báo phải nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có); hộ kinh doanh có quyền khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo (Nếu sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh mà không nhận được Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc không nhận được thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh).

Luật sư tư vấn pháp lý về Hộ kinh doanh

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 090.474.9996

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com