Quy định đăng ký hộ kinh doanh năm 2018

0
1395

Quy định đăng ký hộ kinh doanh năm 2018 là những quy định của pháp luật có liên quan về hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh, ngoài các trình tự, thủ tục, hồ sơ thành lập hộ kinh doanh còn có các quy định của pháp luật như: Luật Doanh Nghiệp, Luật Thương Mại, Luật Lao Động, các luật về Thuế, các luật chuyên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm, về điều kiện kinh doanh, về an ninh trật tự…

Quy định của pháp luật về đăng ký hộ kinh doanh vẫn không có gì thay đổi mới, theo đó các căn cứ để triển khai thực hiện vẫn là Luật Doanh nghiệp, Nghị định số 78/2015/NĐ-CP và Thông tư hướng dẫn thi hành, theo đó các trình tự, thủ tục vẫn được thực hiện như: Trình tự thủ tục đăng ký kinh doanh, quy định về tên hộ kinh doanh, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, tạm ngừng hoạt động kinh doanh, chấm dứt hoạt động kinh doanh, cấp lại đăng ký kinh doanh…

Về trình tự thủ tục vẫn được giữ nguyên và thay vào đó là có sự thay đổi nhanh về thời gian làm việc hẹn và trả kết quả, thời gian chung được xác định là 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ cơ quan đăng ký kinh doanh (Phòng Tài chính – Kế hoạch) phải triển khai thực hiện. Thời gian trên áp dụng cho việc nộp, trả hồ sơ đăng ký, hồ sơ thay đổi và ngay cả hồ sơ tạm ngừng hoạt động kinh doanh cũng được áp dụng.

Luật sư tư vấn pháp lý về Hộ kinh doanh

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 098.112.9988 – 0904.779997

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com