Quy định của pháp luật về thừa kế

0
1486

Quy định của pháp luật về thừa kế: Bộ luật Dân sự quy định về thừa kế, theo đó xác định quyền thừa kế, di sản thừa kế, người để lại thừa kế, thời điểm mở thừa kế, thời điểm phát sinh việc thừa kế, hàng thừa kế, việc người thừa kế chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người để lại thừa kế, thời hiệu thừa kế và các quy định khác liên quan đển quản lý tài sản thừa kế.

Pháp luật quy định về quyền thừa kế theo đó cá nhân có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình; để lại tài sản của mình cho người thừa kế theo pháp luật; hưởng di sản theo di chúc hoặc theo pháp luật và mọi cá nhân đều bình đẳng về quyền thừa kế, đều có quyền để lại thừa kế và được nhận thừa kế.

Di sản thừa kế là tài sản của người để lại thừa kế, di sản thừa kế có thể là tài sản riêng của người để lại thừa kế hoặc cũng có thể là tài sản chung, tài sản chung hợp nhất, tài sản chung theo phần và theo quy định tại Điều 105 Bộ luật Dân sự thì Tài sản là: vật, tiền, giấy tờ có giá và quyền tài sản. Tài sản bao gồm bất động sản và động sản. Bất động sản và động sản có thể là tài sản hiện có và tài sản hình thành trong tương lai.

Người được hưởng di sản thừa kế có quyền từ chốn nhận di sản thừa kế theo đó: Người thừa kế có quyền từ chối nhận di sản, trừ trường hợp việc từ chối nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác. Theo quy định của pháp luật thì một số người sẽ không được nhận di sản thừa kế đó là: Người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng, sức khoẻ hoặc về hành vi ngược đãi nghiêm trọng, hành hạ người để lại di sản, xâm phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của người đó; Người vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ nuôi dưỡng người để lại di sản… và một số trường hợp khác.

Một trong những điểm mới của Bộ luật Dân sự năm 2015 đó là quy định về thời hiệu thừa kế theo đó:Thời hiệu để người thừa kế yêu cầu chia di sản là 30 năm đối với bất động sản, 10 năm đối với động sản, kể từ thời điểm mở thừa kế. Thời hiệu để người thừa kế yêu cầu xác nhận quyền thừa kế của mình hoặc bác bỏ quyền thừa kế của người khác là 10 năm, kể từ thời điểm mở thừa kế. Thời hiệu yêu cầu người thừa kế thực hiện nghĩa vụ về tài sản của người chết để lại là 03 năm, kể từ thời điểm mở thừa kế.

Giải quyết tranh chấp thừa kế, di chúc

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 090.474.9996

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com