Quy định chung về ủy quyền

0
1121

Chế định ủy quyền trong thực hiện các giao dịch dân sự là một chế định tiên tiến giúp cho các giao dịch dân sự được thực hiện nhanh chóng, kịp thời và đáp ứng quyền và nghĩa vụ của bên ủy quyền cũng như bên nhận ủy quyền.

Việc ủy quyền trong giao dịch dân sự cũng rất đa dạng nhưng thông thường được thể hiện trên một số lĩnh vực cơ bản sau

Pháp luật về ủy quyền là những quy định của pháp luật về chế định đại diện, trong đó xác định rõ việc ủy quyền là một loại đại diện hay còn gọi là đại diện theo ủy quyền, việc đại diện này khác với đại diện đương nhiên theo quy định của pháp luật.

Ủy quyền cho luật sư là hoạt động của khách hàng khi thực hiện các dịch vụ pháp lý mà luật sư mang lại, thay vì mình trực tiếp thực hiện các dịch vụ, khách hàng có thể ủy quyền cho luật sư thay mình thực hiện các công việc theo hợp đồng ủy quyền với phạm vi, thời hạn ủy quyền.

Ủy quyền sang tên sổ đỏ đó là trong quá trình thực hiện việc đăng ký biến động liên quan đến nhà đất hay còn gọi là sổ đỏ, bên mua hoặc bên bán hoặc cả 2 bên nhờ bên thực hiện dịch vụ, thông thường là các công ty Luật, các Luật sư và sẽ ủy quyền cho họ thực hiện dịch vụ sang tên sổ đỏ.

Ủy quyền khiếu nại, theo quy định của luật khiếu nại thì người khiếu nại (nói đến các đối tượng thuộc phạm vi điều chỉnh của luật khiếu nại, khiếu nại các quyết định hành chính, các hành vi hành chính) có quyền có luật sư bảo vệ quyền lợi của mình hoặc ủy quyền cho người khác hay cho luật sư để thực hiện việc khiếu nại.

Ủy quyền đăng ký kinh doanh, đó là các hoạt động trong việc đăng ký doanh nghiệp, xin cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, các giấy chứng nhận đủ điều kiện (hay còn gọi là Giấy phép con) để hoàn thành các thủ tục hành chính thì chủ sở hữu các cơ sở kinh doanh sẽ thực hiện việc ủy quyền thay mặt đi làm thủ tục.

Ủy quyền khởi kiện tại Tòa án: Trong hoạt động tố tụng luật sư vừa có thể tham gia với tư cách là người bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho đương sự những trong những trường hợp nhất định luật sư cũng có thể là người nhận ủy quyền cho đương sự tham gia vụ án.

Ủy quyền trong Công ty, Doanh nghiệp, đây là các hoạt động ủy quyền đang dạng, phức tạp và phổ biến, theo đó người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, các cổ đông, thành viên công ty, thành viên hội đồng quản trị, giám đốc… thực hiện việc ủy quyền cho cán bộ, nhân viên bên mình thực hiện nhiệm vụ.

Ủy quyền tham gia giao dịch. Ngoài các giao dịch phổ biến nêu trên thì việc triển khai thực hiện các giao dịch khác cũng được áp dung quy định của ủy quyền một cách phổ biến, ví như là các việc liên quan đến hộ tịch, hô khẩu, các hoạt động mua bán hàng hóa, các công việc cụ thể trong từn giao dịch nhất định.

Có thể thấy giao dịch về việc ủy quyền là giao dịch phổ biến, tiên tiến và chị rất rất ít các hoạt động buộc phải tự mình thực hiện còn lại đại đa số các công việc đều được thực hiện theo phương thức ủy quyền dưới hình thức là hợp đồng ủy quyền, giấy ủy quyền hay giấy giới thiệu…

Thuê luật sư bào chữa

Dịch vụ sang tên sổ đỏ

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Đt: 0904.779997 – 090.474.9996; Email: luatdoanhgia@gmail.com

Địa chỉ: Số 72 phố Ngô Gia Tự, P. Đức Giang, Q. Long Biên, TP Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com;                              www.luatdoanhgia.vn

Các bài viết liên quan:

Pháp luật về ủy quyền;

Ủy quyền cho luật sư;

Ủy quyền sang tên sổ đỏ;

Ủy quyền khiếu nại;

Ủy quyền đăng ký kinh doanh;

Ủy quyền khởi kiện tại Tòa án;

Ủy quyền trong Công ty, Doanh nghiệp;

Ủy quyền tham gia giao dịch.