PHƯƠNG THỨC ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH NĂM 2023

0
398

Đăng ký trực tiếp

Trình tự, thủ tục đăng ký thành lập hộ kinh doanh:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đăng ký thành lập hộ kinh doanh bao gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh;
 • CCCD/CMND/Hộ chiếu của cá nhân đối với chủ hộ kinh doanh, thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh trong trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh;
 • Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc thành lập hộ kinh doanh trong trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh;
 • Bản sao văn bản ủy quyền của thành viên hộ gia đình cho một thành viên làm chủ hộ kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh.
 • Người đăng ký thành lập hộ kinh doanh đăng ký hộ kinh doanh được tại Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt trụ sở hộ kinh doanh.
 • Giấy công chứng thỏa thuận thuê, mượn, hợp đồng thuê, mượn mặt bằng kinh doanh; Giấy thỏa thuận thuê, mượn, hợp đồng thuê, mượn mặt bằng không có công chứng thì nộp kèm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nhà ở gắn với bên cho thuê, mượn mặt bằng.

Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký thành lập hộ kinh doanh đến cơ quan có thẩm quyền

 • Chủ hộ kinh doanh trực tiếp nộp hồ sơ/ ủy quyền nộp hồ sơ đến cá nhân, tổ chức tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả trực thuộc UBND huyện/quận nơi đăng ký địa điểm kinh doanh chính của hộ kinh doanh.

Bước 3: Theo dõi xét duyệt, bổ sung và nhận kết quả đăng ký hộ kinh doanh

 • Hộ kinh doanh chờ tin từ chuyên viên xét duyệt và bổ sung giấy tờ nếu có yêu cầu.
 • Hồ sơ được xử lý và được xét duyệt bởi lãnh đạo phòng, sau đó chuyển sang lãnh đạo UBND cấp huyện duyệt, cuối cùng chuyển đến Bộ phận tiếp nhận rồi trả cho hộ kinh doanh.
 • Sau khi nhận giấy chứng nhận thành lập hộ kinh doanh cá thể, hộ kinh doanh đăng ký kê khai thuế với cơ quan thuế và chính thức được hoạt động cá thể.

Thời hạn cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập hộ kinh doanh

Giấy chứng nhận đăng ký thành lập hộ kinh doanh được cấp cho người đăng ký trong vòng 03 ngày làm việc tính từ ngày hồ sơ được nộp cùng với lệ phí đúng quy định;

Nếu hồ sơ không hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc tính từ ngày hồ sơ được nộp, cơ quan có thẩm quyền phải thông báo cho cá nhân nội dung cần chỉnh sửa/bổ sung dưới dạng văn bản;

Nếu sau 03 ngày làm việc, cá nhân hộ kinh doanh không nhận được thông báo sửa đổi/bổ sung hoặc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh thì có quyền khiếu nại, tố cáo theo quy định pháp luật.

Đăng ký Online

Bước 1: Truy cập đăng ký trực tuyến trên website “Cổng thông tin dịch vụ công trực tuyến“;

Bước 2: Chọn điền “đăng ký hộ kinh doanh”, nhận thủ tục đăng ký hộ kinh doanh;

Bước 3: Nhập thông tin hộ kinh doanh 

 • Thông tin chủ hộ kinh doanh
 • Tên hộ kinh doanh
 • Địa điểm kinh doanh…

Đăng tải kèm giấy tờ các bản online:

 • Đơn đề nghị đăng ký hộ kinh doanh kèm Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT sửa đổi, bổ sung; 
 • Bản sao công chứng CCCD/CMND/Hộ chiếu vẫn còn hiệu lực của cá nhân làm đăng ký thành lập hộ kinh doanh;
 • Bản sao công chứng biên bản họp thành viên hộ gia đình trong việc thành lập hộ kinh doanh;
 • Bản sao công chứng chứng chỉ hành nghề với một số ngành nghề có yêu cầu;
 • Bản sao công chứng văn bản xác nhận vốn pháp định từ cơ quan có thẩm quyền với một số ngành nghề có yêu cầu;
 • Giấy công chứng thỏa thuận thuê, mượn, hợp đồng thuê, mượn mặt bằng kinh doanh; Giấy thỏa thuận thuê, mượn, hợp đồng thuê, mượn mặt bằng không có công chứng thì nộp kèm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nhà ở gắn với bên cho thuê, mượn mặt bằng.

Bước 4: Nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh cá thể online

Sau nộp hồ sơ, người đăng ký theo dõi tình trạng hồ sơ bằng mã số tra cứu, thời gian xét duyệt hồ sơ là 03 ngày kể từ ngày nộp.