Phạt tù không quá 3 năm được hưởng án treo

0
1459

Điều kiện về thời hạn phạt tù không quá 3 năm sẽ được hưởng án treo được quy định ngay trong Khoản 1 Điều 65 Bộ luật Hình sự và Điều 2 Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP về hướng dẫn áp dụng Điều 65 Bộ luật Hình sự.

Án treo được hiểu là biện pháp miễn chấp hành hình phạt tù có điều kiện, được Tòa án áp dụng đối với người phạm tội bị phạt tù không quá 03 năm, căn cứ vào nhân thân của người phạm tội và các tình tiết giảm nhẹ, xét thấy không cần bắt họ phải chấp hành hình phạt tù.

Bị xử phạt tù không quá 03 năm (36 tháng) đó là trường hợp người phạm tội bị tòa án tuyên xử bằng bản án và áp dụng hình phạt là hình phạt tù có thời hạn từ 36 tháng trở xuống (03 năm) có nghĩa là bằng 36 tháng, từ 37 tháng trở lên là không được áp dụng.

Người phạm tội có thể phạm tội ít nghiêm trọng (khung cao nhất của hình phạt đối với tội này là 3 năm tù) hoặc tội nghiêm trọng… nhưng nếu được tòa án áp dụng kể cả việc xử dưới khung hình phạt và tuyên phạt từ 3 năm tù trở xuống đều có cơ hội để áp dụng và là một điều kiện quan trọng để áp dụng án treo và ấn định thời gian thử thách cho người phạm tội.

Luật sư bào chữa vụ án Cố ý gây thương tích

Luật sư hướng dẫn điều kiện hưởng án treo cho bị cáo

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 098.112.9988

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com