Phạt chung thân tội ma túy khi

0
1076

Xử phạt chung thân đối tội mua bán trái phép chất ma túy quy định tại khoản 4 Điều 194 (nay là khoản 4 Điều 251 BLHS) được Hội đồng thẩm phán toàn án nhân dân tối cao hướng dẫn như sau

Khi áp dụng khoản 4 Điều 194 Bộ luật Hình sự về tội mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma tuý cần chú ý. Trong trường hợp không có tình tiết tăng nặng và không có tình tiết giảm nhẹ hoặc vừa có tình tiết tăng nặng, vừa có tình tiết giảm nhẹ, nhưng đánh giá tính chất tăng nặng và tính chất giảm nhẹ tương đương nhau, thì xử phạt người phạm tội mức án tương ứng với trọng lượng chất ma tuý như sau:

Xử phạt tù chung thân nếu thuộc các trường hợp sau:

– Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có trọng lượng từ mười kilôgam đến dưới hai mươi kilôgam;

– Hêrôin hoặc côcain có trọng lượng từ ba trăm gam đến dưới sáu trăm gam;

– Lá, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây coca có trọng lượng từ hai trăm kilôgam đến dưới sáu trăm kilôgam (đối với Điều 194 BLHS);

– Quả thuốc phiện khô có trọng lượng từ một nghìn năm trăm kilogam đến dưới bốn nghìn năm trăm kilôgam (đối với Điều 194 BLHS);

– Quả thuốc phiện tươi có trọng lượng từ bốn trăm năm mươi kilôgam đến dưới một nghìn hai trăm kilôgam (đối với Điều 194 Bộ luật hình sự);

Các chất ma tuý khác ở thể rắn có trọng lượng từ chín trăm gam đến dưới hai nghìn năm trăm gam;

– Các chất ma tuý khác ở thể lỏng từ hai nghìn mililít đến dưới năm nghìn mililít;

– Có từ hai chất ma tuý trở lên mà tổng số lượng của các chất đó tương đương với số lượng của một trong các chất ma tuý thuộc điểm b này theo cách tính được hướng dẫn tại tiểu mục 3.2 Mục 3 này.

Tuy nhiên, Nghị quyết này áp dụng từ khi chưa có Bộ luật Hình sự năm 2015, do đó khi có bộ luật hình sự năm 2015 sẽ được áp dụng phù hợp với Điều 251 của Bộ luật Hình sự năm 2015 về mua bán trái phép chất ma túy.

Thuê luật sư bào chữa

Luật sư bào chữa vụ án ma túy

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 098.112.9988

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com