Phạt bao nhiêu tiền khi không đăng ký khoản vay nước ngoài

0
6533
 • Xử phạt vị phạm do không đăng ký khoản vay nước ngoài

  Xử phạt vi phạm do vay vốn nước ngoài không đăng ký với Ngân hàng Nhà nước. Việc một Công ty Việt Nam khi vay vốn của tổ chức, cá nhân nước ngoài có thể do Chỉnh phủ bảo đảm hoặc không do chính phủ bảo đảm thì cũng đều phải đăng ký khoản vay, đăng ký điều chỉnh, bổ sung khoảng vay với Ngân hàng Nhà nước.

  Nếu không đăng ký khoản vay nước ngoài có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định số 96/2014/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tín dụng, ngân hàng, cụ thể:

  Điều 24. Vi phạm quy định về hoạt động ngoại hối

  Khoản 2. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

  Điểm đ: Không thực hiện đúng các quy định của pháp luật về thủ tục hành chính đối với việc đăng ký, đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài, khoản phát hành trái phiếu quốc tế; đăng ký, đăng ký thay đổi khoản cho vay ra nước ngoài, khoản thu hồi nợ bảo lãnh cho người không cư trú; đăng ký, đăng ký thay đổi tài khoản, tiến độ chuyển vốn đầu tư và các thủ tục hành chính khác liên quan đến giao dịch vốn khác;

  Khoản 5: Phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

  Điểm a: Không chấp hành các quy định của pháp luật về vay, trả nợ nước ngoài; cho vay, thu hồi nợ nước ngoài; bảo lãnh cho người không cư trú và các giao dịch vốn khác, trừ các hành vi vi phạm quy định tại các Điểm đ, h Khoản 2 Điều 24 Nghị định 96/2014/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tín dụng, ngân hàng.

  Dịch vụ xử lý, thu hồi nợ khó đòi

  CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

  Điện thoại: 098.112.9988 – 0904.779997

  Email: luatdoanhgia@gmail.com; Website: www.luatdoanhgia.com

  Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, phường Đức Giang, Q. Long Biên, TP. Hà Nội