Phân chia di sản thừa kế

0
1641

Khi một người chết đi thì tài sản của họ sẽ được để lại thừa kế cho những người thừa kế, tài sản của họ có thể được thừa kế theo pháp luật hoặc thừa kế theo di chúc và khi nhận di sản thừa kế sẽ thực hiện hoạt động phân chia di sản thừa kế

Để phân chi di sản thừa kế thì phải thực hiện việc mở thừa kế, di chúc được công bố và những người thừa kế có thể họp mặt để thỏa thuận phân chi di sản thừa kế, cử người quản lý di sản, người phân chia di sản, xác định quyền của nguwoif thừa kế… cách thức phân chia di sản. Người phân chia di sản có thể đồng thời là người quản lý di sản được chỉ định trong di chúc hoặc được những người thừa kế thoả thuận cử ra.

Khi thực hiện việc phân chia di sản thì phải thực hiện thứ tư ưu tiên thanh toán theo quy định tại Điều 658 Bộ luật Dân sự như: Chi phí cho việc mai táng, tiền cấp dưỡng, chi phí cho việc quản lý di sản, tiền công lao động….người phân chia di sản thực hiện việc chia di sản theo đúng di chúc hoặc theo thỏa thuận của những người thừa kế theo pháp luật.

Trường hợp theo ý chí của người lập di chúc hoặc theo thoả thuận của tất cả những người thừa kế, di sản chỉ được phân chia sau một thời hạn nhất định thì chỉ khi đã hết thời hạn đó di sản mới được đem chia. Trường hợp yêu cầu chia di sản thừa kế mà việc chia di sản ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của bên vợ hoặc chồng còn sống và gia đình thì bên còn sống có quyền yêu cầu Tòa án xác định phần di sản mà những người thừa kế được hưởng nhưng chưa cho chia di sản trong một thời hạn nhất định.

Giải quyết tranh chấp thừa kế, di chúc

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 090.474.9996

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com