Phạm vi khởi kiện theo Điều 188 Bộ luật TTDS

0
1083

Theo Điều 188 Bộ luật Tố tụng Dân sự quy định về phạm vi khởi kiện đó là các quan hệ và yêu cầu khởi kiện của người khởi kiện khi lập đơn khởi kiện gửi đến Tòa án

Nội dung quy điều luật quy định về phạm vi khởi kiện như sau (Điều 188)

  1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thể khởi kiện một hoặc nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân khác về một quan hệ pháp luật hoặc nhiều quan hệ pháp luật có liên quan với nhau để giải quyết trong cùng một vụ án.
  2. Nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân có thể cùng khởi kiện một cơ quan, một tổ chức, một cá nhân khác về một quan hệ pháp luật hoặc nhiều quan hệ pháp luật có liên quan với nhau để giải quyết trong cùng một vụ án.
  3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân quy định tại Điều 187 của Bộ luật này có thể khởi kiện một hoặc nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân khác về một quan hệ pháp luật hoặc nhiều quan hệ pháp luật có liên quan với nhau để giải quyết trong cùng một vụ án.

Như vậy, tựu chung lại về người khởi kiện được hiểu là một người có thể khởi kiện nhiều người hoặc nhiều người có thể khởi kiện một người. Việc khởi kiện có thể theo nhiều quan hệ pháp luật khác nhau hoặc chỉ về một quan hệ pháp luật tranh chấp. Ngoài ra người vì lợi ích của người khác theo Điều 187 Bộ luật Tố tụng cũng có quyền khởi kiện chứ không giới hạn ở những người có quyền khởi kiện theo Điều 186 Bộ luật Tố tụng dân sự.

Luật sư bào chữa, hướng dẫn khởi kiện và bảo vệ quyền lợi

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 090.474.9996

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com