Phạm tội nhiều lần trong mua bán ma túy

0
361

 

Khi xem xét và xác định các yếu tố định khung hình phạt hoặc định tội về việc mua bán trái phép chất ma túy thì Thông tư liên tịch số 17/2007/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP xác định và hướng dẫn cụ thể như sau:

Về một số tình tiết là yếu tố định tội hoặc định khung hình phạt.

Thứ nhất: Tình tiết “phạm tội nhiều lần” quy định tại khoản 2 một số tội của nhóm tội về ma túy theo quy định của BLHS được hiểu là đã có từ hai lần phạm tội trở lên (hai lần sản xuất trái phép chất ma túy trở lên, hai lần tàng trữ trái phép chất ma túy trở lên, hai lần bán trái phép chất ma túy trở lên…) mà mỗi lần phạm tội có đủ yếu tố cấu thành tội phạm quy định tại khoản 1 điều luật tương ứng, đồng thời trong số các lần phạm tội đó chưa có lần nào bị truy cứu trách nhiệm hình sự và chưa hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự.

Như vậy cần xác định: Mỗi lần phạm tội đã cấu thành một lần tội; các lần phạm tội này đều chưa bị xử lý nghĩa là chưa bị khởi tố, truy tố và xét xử; các lần phạm tội này được hiểu là còn thời hạn truy cứu trách nhiệm hình sự.

Nếu trường hợp đã bị xử lý về hành vi này bằng Bản án có hiệu lực pháp luật thì tùy từng trường hợp mà xác định là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự đó là Tái phạm hay Tái phạm nguy hiểm và nếu đã được xóa án tích thì cũng không coi là phạm tội mà chỉ xác định nhân thân xấu để làm căn cứ áp dụng hình phạt.

Nếu hành vi được một cơ quan khác tiến hành khởi tố, truy tố và đang trong quá trình giải quyết chưa có bản án có hiệu lực thì cũng không được coi là phạm tội nhiều lần vì hành vi đó chưa xác định được có phạm tội hay không vì chỉ một người được coi là tội phạm khi có bản án có hiệu lực của pháp luật xác định họ đã phạm tội.

Trong trường hợp này người phạm tội phải chịu trách nhiệm hình sự về tổng số lượng chất ma túy của các lần cộng lại, nếu điều luật có quy định về số lượng chất ma túy để định khung hình phạt.

Người nào tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy; cưỡng bức, lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy đối với một người từ hai lần trở lên cũng bị coi là phạm tội nhiều lần. 

Thuê luật sư bào chữa

Luật sư bào chữa vụ án ma túy

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 098.112.9988

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com