Phạm tội mua bán trái phép chất ma túy

0
629

Người phạm tội khi thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy sẽ bị xét xét khởi tố, truy tố và đối diện với hình phạt về hành vi mua bán trái trép chất ma túy.

Để hiểu thế nào là mua bán trái phép chất ma túy thì ta cần phân biệt hành vi mua bán và việc mua bán đó có được phép hay trái phép.

Trước hết, hiểu thế nào là mua bán chất ma túy.

Chất ma túy là là các chất gây nghiện, chất hướng thần được quy định trong các danh mục do Chính phủ ban hành và theo Quy định tại Nghị định số 82/2013/NĐ-CP và  Nghị định số 126/2015/NĐ-CP về Danh mục các chất ma túy. Trong phạm vi bài viết này đề cập đến việc mua bán trái phép chất ma túy vì là hành vi phạm tội.

Thế nào là mua bán trái phép chất ma túy, khi thực hiện các hành vi dưới đất được hiểu là mua bán trái phép chất ma túy.

Thứ nhất:  Bán trái phép chất ma túy cho người khác không phụ thuộc vào nguồn gốc ma túy do đâu mà có;

Thứ hai: Bán hộ trái phép chất ma túy cho người khác để hưởng tiền công hoặc hưởng lợi ích khác;

Thứ ba: Mua chất ma túy nhằm bán cho người khác bao gồm cả việc mua hợp pháp hay mua trái phép miễn là bán trái phép;

Thứ tư: Xin chất ma túy nhằm bán trái phép cho người khác;

Thứ năm: Dùng chất ma túy nhằm trao đổi, thanh toán trái phép không phụ thuộc vào nguồn gốc do đâu mà có;

Thứ sáu: Dùng tài sản không phải là tiền nhằm trao đổi, thanh toán lấy chất ma túy nhằm bán trái phép cho người khác;

Thứ bẩy: Tàng trữ chất ma túy nhằm bán trái phép cho người khác;

Thứ tám: Vận chuyển chất ma túy nhằm bán trái phép cho người khác

Như vậy, các hành vi bán trái phép chất ma tuy cho người khác thì đều là hành vi phạm tội và chỉ tập trung vào hành vi bán, nên việc mua ma túy song bán cũng là hành vi phạm tội này. Vấn đề cần xác định rõ là mục đích chỉ nhằm mục đích là để bán cũng là phạm tội này.

Thuê luật sư bào chữa

Luật sư bào chữa vụ án ma túy

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 098.112.9988

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com