Phạm tội lần đầu có được giảm án không

0
1428

Phạm tội lần đầu sẽ được giảm án theo hướng dẫn của Tòa án Tối cao

Bạn duongnguyenvxq có hỏi? trường hợp chồng tôi phạm tội lần đầu có được giảm án không? Về vấn đề này Luật Doanh Gia có ý kiến như sau.

Phạm tội lần đầu có thể thuộc một trong các trường hợp sau đây:

– Trước đó chưa phạm tội lần nào;

– Trước đó đã thực hiện hành vi phạm tội nhưng được miễn trách nhiệm hình sự;

– Trước đó đã thực hiện hành vi phạm tội nhưng được áp dụng biện pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng;

– Trước đó đã bị kết án nhưng thuộc trường hợp được coi là không có án tích.

Phạm tội lần đầu được giảm án nếu có nơi cư trú rõ ràng

Nơi cư trú là nơi tạm trú hoặc thường trú theo quy định của Luật Cư trú mà người được tha tù trước thời hạn có điều kiện về cư trú, sinh sống thường xuyên sau khi được tha tù. Nơi cư trú rõ ràng là nơi cư trú có địa chỉ được xác định cụ thể.

Phạm tội lần đầu được giảm án nếu đã chấp hành xong hình phạt bổ sung.

Đã chấp hành xong hình phạt bổ sung là hình phạt tiền, án phí và nghĩa vụ bồi thường thiệt hại.

– Đã chấp hành xong hình phạt bổ sung là hình phạt tiền và án phí là đã nộp đầy đủ các khoản tiền phạt và án phí thể hiện ở các biên lai, chứng từ hoặc có quyết định miễn chấp hành hình phạt tiền, miễn nộp án phí của Tòa án.

– Đã chấp hành xong nghĩa vụ bồi thường thiệt hại là một trong các trường hợp: Đã thực hiện xong nghĩa vụ bồi thường thiệt hại theo bản án, quyết định của Tòa án; có quyết định đình chỉ thi hành án của Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền; có thỏa thuận bằng văn bản của bị hại hoặc đại diện hợp pháp của bị hại về việc không phải thi hành nghĩa vụ bồi thường thiệt hại theo bản án, quyết định của Tòa án được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

Luật sư bào chữa và bảo vệ quyền lợi tại Tòa án

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 098.112.9988 – 0904.779997

Email: luatdoanhgia@gmail.com; Website: www.luatdoanhgia.com

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, phường Đức Giang, Q. Long Biên, TP. Hà Nội