Phạm tội đánh bạc cho chơi lô đề

0
1174

Phạm tội đánh bạc do chơi lô đề là một trong nhưng hình thức chơi bạc trái phép được quy định trong bộ luật Hình sự về việc đánh bạc và cụ thể tại Điều 321 Bộ luật Hình sự

Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao có hướng dẫn cụ thể về phạm tội đánh bạc với nhóm lô đề theo đó xác định số tiền hoặc giá trị hiện vật của người chơi đề, cá độ dùng đánh bạc

– Trường hợp người chơi số đề, cá độ có trúng số đề, thắng cược cá độ thì số tiền mà họ dùng đánh bạc là tổng số tiền mà họ đã bỏ ra để mua số đề, cá độ cộng với số tiền thực tế mà họ được nhận từ chủ đề, chủ cá độ. Như vậy, số tiền lô đề trúng thì số tiền đánh bạc sẽ là tổng cộng số tiền trúng và số tiền bỏ ra để đánh.

– Trường hợp người chơi số đề, cá độ không trúng số đề, không thắng cược cá độ hoặc bị phát hiện, ngăn chặn trước khi có kết quả mở thưởng thì số tiền mà họ dùng đánh bạc là tổng số tiền mà họ đã bỏ ra để mua số đề, cá độ. Như vậy, nếu chơi lô đề mà không trúng thì số tiền chỉ giới hạn ở số tiền bỏ ra để chơi lô đề.

Xác định số tiền hoặc giá trị hiện vật của chủ đề, chủ cá độ dùng đánh bạc được tính như sau:

– Trường hợp có người chơi số đề, cá độ trúng số đề, thắng cược cá độ thì số tiền chủ đề, chủ cá độ dùng đánh bạc là toàn bộ số tiền thực tế mà chủ đề, chủ cá độ đã nhận của những người chơi số đề, cá độ và số tiền mà chủ đề, chủ cá độ phải bỏ ra để trả cho người trúng (có thể là một hoặc nhiều người).

Trường hợp không có người chơi số đề, cá độ trúng số đề, thắng cược cá độ hoặc bị phát hiện, ngăn chặn trước khi có kết quả mở thưởng, kết quả bóng đá, kết quả đua ngựa… thì số tiền chủ đề, chủ cá độ dùng đánh bạc là tổng số tiền mà chủ đề, chủ cá độ đã nhận của những người chơi số đề, cá độ.

Thuê luật sư bào chữa

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 098.112.9988

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com