Phải làm gì khi nhận được thông báo của Tòa án

0
1391

Bị đơn sẽ phải làm gì khi nhận được thông báo thụ lý vụ án của Tòa án, theo quy định thì sau khi thụ lý vụ án theo Điều 195 Bộ luật Tố tụng Dân sự thì Tòa án sẽ phải thông báo thụ lý vụ án và gửi thông báo này cho bị đơn, nội dung thông báo như  Điều 196 Bộ luật Tố tụng Dân sự

Khi nhận được thông báo bị đơn sẽ có các quyền và nghĩa vụ được quy định tại Điều 199 Bộ luật Tố tụng Dân sự, cụ thể:

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo, bị đơn phải nộp cho Tòa án văn bản ghi ý kiến của mình đối với yêu cầu của nguyên đơn và tài liệu, chứng cứ kèm theo, yêu cầu phản tố, yêu cầu độc lập (nếu có).

Yêu cầu phản tố, yêu cầu độc lập của bị đơn khi được xem xét thì lúc này bị đơn được xác định là nguyên đơn và thực hiện các quyền của Nguyên đơn ối với yêu cầu phản tố này

Trường hợp cần gia hạn thì bị đơn phải có đơn đề nghị gia hạn gửi cho Tòa án nêu rõ lý do; nếu việc đề nghị gia hạn là có căn cứ thì Tòa án phải gia hạn nhưng không quá 15 ngày.

Như vậy, thời hạn được xác định là trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của Tòa án, nhưng bị đơn vẫn có quyền ra hạn, đề nghị này được gửi đến Tòa án và Tòa án sẽ xem xét ra hạn trong thời hạn không quá 15 ngày.

Quyền của bị đơn khi nhận được thông báo thụ lý vụ  án  là có quyền yêu cầu Tòa án cho xem, ghi chép, sao chụ đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn khởi kiện trừ những tài liệu chứng cứ sau đây:

– Nội dung tài liệu chứng cứ có liên quan đến bị mật nhà nước, thuần phong mỹ tục của dân tộc, bí mật nghề nghiệp, bí mật kinh doanh, bí mật cá nhân, bí mật gia đình…

– Nhưng chứng cư này nguyên đơn phải yêu cầu và tòa án cũng phải không báo cho bị đơn biết.

Tuy nhiên để xác định thế nào là bí mật cá nhân, bí mật gia đình, bí mật nghề nghiệp, bí mật kinh doanh thì cũng cần có những hướng dẫn, giải thích trên cơ sở rõ ràng.

Luật sư bào chữa, hướng dẫn khởi kiện và bảo vệ quyền lợi

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 098.112.9988

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com