Nộp đơn khởi kiện Điều 190 Bộ luật Tố tụng Dân sự

0
1298

Pháp luật về Tố tụng Dân sự có quy định rất cụ thể về việc nộp đơn khởi kiện đến Tòa án có thẩm quyền, theo đó quy trình nộp đơn khởi kiện được quy định tại Điều 190 Bộ luật Tố tụng Dân sự

Điều 190 Bộ luật Tố tụng Dân sự quy định về: Gửi đơn khởi kiện đến Tòa án

  1. Người khởi kiện gửi đơn kiện kèm theo tài liệu, cứ chứng minh mà mình hiện đến Tòa án có thẩm quyền giải quyết vấn đề bằng các phương thức sau đây:

a) Nộp trực tiếp tại Tòa án;

b) Gửi đến Tòa án theo đường chính dịch vụ;

c) Gửi trực tuyến bằng hình thức điện tử qua Cổng thông tin điện tử của Tòa án (nếu có).

Sự kiện ngày là sự kiện nộp đơn khởi kiện tại Tòa án hoặc ngày được ghi trên dấu của tổ chức dịch vụ gửi chính.

Hợp tác trường không được xác định ngày, tháng, năm theo dấu chính gửi, sự kiện ban đầu là ngày gửi đơn tại tổ chức dịch vụ chính. Đương sự phải chứng minh ngày mình gửi đơn tại đơn vị dịch vụ tổ chức; Trường hợp đồng không chứng minh được thì sự kiện khởi động ngày là toà án được khởi tạo đơn vị làm tổ chức dịch vụ chuyển đến.

  1. Trường hợp người khởi kiện gửi đơn khởi kiện bằng phương thức gửi trực tuyến thì ngày khởi kiện là đơn ngày.
  2. Trường hợp dịch vụ cho Tòa án khác theo quy định tại Điều 41 của Bộ luật này, thì ngày khởi kiện là ngày gửi đơn kiện đến Tòa án đã thụ lý nhưng không đúng thẩm quyền và được xác định theo quy định tại khoản 2 and this Điều khoản 3.
  3. The Tối ưu hóa dân cư tòa án này Điều hành.

Như vậy, tối đa tòa án nhân dân sẽ có quy định về việc gửi đơn và nhận đơn khởi động theo phương thức gửi trực tuyến qua Cổng thông tin điện tử.

Luật sư bào chữa, điều khiển hướng dẫn và quyền bảo vệ lợi ích

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 090.474.9996

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Trang web: www.luatdoanhgia.com ; Email: luatdoanhgia@gmail.com