Nội dung đơn khiếu nại giám đốc thẩm

0
2262

Nội dung đơn khiếu nại giám đốc thẩm là một trong những quy định cơ bản đề người khiếu nại giám đốc thẩm khiếu nại đến người có thẩm quyền để người có thẩm quyền xem xét kháng nghị giám đốc thẩm theo quy định.

Nội dung cơ bản gồm:

– Ngày, tháng, năm;

– Tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân thông báo;

– Bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật bị phát hiện có vi phạm pháp luật;

– Nội dung vi phạm pháp luật được phát hiện;

– Kiến nghị người có thẩm quyền xem xét kháng nghị.

Hướng dẫn quy định về ký nội dung khiếu nại và thông báo: Người thông báo là cá nhân phải ký tên hoặc điểm chỉ; trường hợp cơ quan, tổ chức thông báo thì người đại diện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức đó phải ký tên và đóng dấu.

Khi phát hiện Bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật có một trong các căn cứ:

– Kết luận trong bản án, quyết định của Tòa án không phù hợp với những tình tiết khách quan của vụ án;

– Có vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng trong điều tra, truy tố, xét xử dẫn đến sai lầm nghiêm trọng trong việc giải quyết vụ án;

– Có sai lầm nghiêm trọng trong việc áp dụng pháp luật.

Thì người bị kết án, cơ quan, tổ chức, cá nhân thông báo bằng văn bản hoặc trình bày trực tiếp với người có thẩm quyền kháng nghị hoặc với Tòa án, Viện kiểm sát nơi gần nhất kèm theo chứng cứ, tài liệu, đồ vật (nếu có).

Như vậy, đơn khiếu nại kháng nghị hay các cơ quan có thẩm quyền sẽ tiến hành thông báo về việc kháng nghị theo các nội dung cơ bản trên.

Luật sư bào chữa, hướng dẫn khởi kiện và bảo vệ quyền lợi

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 098.112.9988

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com