Nội dung cơ bản của đơn khởi kiện

0
961

Quyền khởi kiện đã được quy định trong Bộ luật Tố tụng dân sự, tuy nhiên để thực hiện việc khởi kiện thì người khởi kiện phải làm đơn chứ không thể nói miệng, trên cơ sở đó Tòa án có thẩm quyền mới tiến hành việc thụ lý đơn và giải quyết đơn khởi kiện.

Vậy, đơn khởi kiện gồm những nội dung gì? Theo quy định tại Khoản 4, Điều 189 Bộ luật Tố tụng Dân sự thì đơn khởi kiện phải có các nội dung chính như sau:

Thứ nhất: Ngày, tháng, năm làm đơn khởi kiện, theo đó đơn khởi kiện phải ghi ngày, tháng, năm trên đơn khởi kiện, ngày ghi trên đơn khởi kiện không đồng thời phải là ngày khởi kiện bởi ngày khởi kiện là ngày người khởi kiện nộp đơn, tuy nhiên cần phải có ngày trên đơn khởi kiện bởi ngày đó xác định ý trí của người khởi kiện hơn nữa hồ sơ vụ án phải lưu và đơn khởi kiện được đi theo xuyên suốt vụ án.

Thứ hai: Tên Tòa án nhận đơn khởi kiện. Đơn khởi kiện phải ghi rõ Tòa án nơi nhận đơn bởi lẽ khởi kiện là quyền của người khởi kiện, người khởi kiện có đề nghị Tòa án mới giải quyết, do đó cần phải có đề nghị cụ thể mới có thể là căn cứ để Tòa án thụ lý giải quyết vụ án.

Thứ ba: Tên, nơi cư trú, làm việc của người khởi kiện là cá nhân hoặc trụ sở của người khởi kiện là cơ quan, tổ chức; số điện thoại, fax và địa chỉ thư điện tử (nếu có).

Thứ tư: Tên, nơi cư trú, làm việc của người có quyền và lợi ích được bảo vệ là cá nhân hoặc trụ sở của người có quyền và lợi ích được bảo vệ là cơ quan, tổ chức; số điện thoại, fax và địa chỉ thư điện tử (nếu có);

Thứ năm: Tên, nơi cư trú, làm việc của người bị kiện là cá nhân hoặc trụ sở của người bị kiện là cơ quan, tổ chức; số điện thoại, fax và địa chỉ thư điện tử (nếu có). Trường hợp không rõ nơi cư trú, làm việc hoặc trụ sở của người bị kiện thì ghi rõ địa chỉ nơi cư trú, làm việc hoặc nơi có trụ sở cuối cùng của người bị kiện;

Thứ năm: Tên, nơi cư trú, làm việc của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là cá nhân hoặc trụ sở của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là cơ quan, tổ chức; số điện thoại, fax và địa chỉ thư điện tử (nếu có).

Trường hợp không rõ nơi cư trú, làm việc hoặc trụ sở của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan thì ghi rõ địa chỉ nơi cư trú, làm việc hoặc nơi có trụ sở cuối cùng của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;

Thứ sáu: Quyền, lợi ích hợp pháp của người khởi kiện bị xâm phạm; những vấn đề cụ thể yêu cầu Tòa án giải quyết đối với người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;

Thứ bày: Họ, tên, địa chỉ của người làm chứng (nếu có);

Thứ tám: Danh mục tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn khởi kiện.

Luật sư bào chữa, hướng dẫn khởi kiện và bảo vệ quyền lợi

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 090.474.9996

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com