Những vấn đề cần lưu ý khi giải quyết tranh chấp tại Tòa án

0
1376

Trước tình hình diễn biến phức tạm của dịch Covid -19 Tòa án nhân dân Tối cao đã ban hành văn bản số 125/TABDTC-VP ngày 11/05/2021 về tiếp tục phòng, chồng dịch bệnh Covid-19 gửi Tòa án nhân dân các cấp như sau:

Thứ nhất: Thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Đảng, Nhà nước cũng như của Tóa án nhân dân tối cáo về phòng chống dịch;

Thứ hai: Kể từ ngày 12/05/2021 đến hết ngày 31/05/2021 cần thực hiện các nội dung cơ bản sau:

– Đối với các Tòa án ở đơn vị hành chính có cách ly xã hội thì tạm dừng việc xét xử, giải quyết các vụ án trừ trường hợp cấp bách phải thực hiện theo yêu cầu của pháp luật;

– Đối với các Tòa án tại đơn vị hành chính có quyết định giãn cách xã hội thì chỉ đưa ra xét xử, giải quyết các vụ án đã hết hoặc sắp hết thời hạn giải quyết;

– Đối với các Tòa án tại đơn vị hành chính chưa có quyết định thì phải thực hiện tốt các biện pháp chống dịch, thực hiện nghiêm 5K;

 – Ưu tiên đưa ra xét xử các vụ án liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19; các vụ án liên quan đến bầu cử;

– Tạm dừng nhận đơn khởi kiện, đơn yêu cầu, tài liệu, chứng cứ và tiếp công đan tại trụ sở Tòa án; công dân gửi đến Toa án bằng bưu điện hoặc trực tuyến qua Cổng điện tử;

– Không tổ chức phiên tòa, phiên họp trên 20 người;

Ngoài ra Văn bản nêu trên còn hướng dẫn các vấn đề liên quan đến phòng chống dịch của Các đơn vị trực thuộc tòa án, hệ thống tòa án nhân dân các cấp.

Luật sư hướng dẫn giải quyết tranh chấp

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 090.474.9996

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; www.luatdoanhgia.vn; Email: luatdoanhgia@gmail.com