Những người không được hưởng án treo

0
1180

Những người không được hưởng án treo là những người có đủ điều kiện nhưng lại không được miễn hình phạt bằng biện pháp án treo, cụ thể: Án treo là biện pháp miễn chấp hành hình phạt tù có điều kiện, được Tòa án áp dụng đối với người phạm tội bị phạt tù không quá 03 năm, căn cứ vào nhân thân của người phạm tội và các tình tiết giảm nhẹ, xét thấy không cần bắt họ phải chấp hành hình phạt tù”.

Theo Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cáo về hướng dẫn Điều 65 Bộ luật Hình sự về Án treo. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2018 thì 06 nhóm người sau đây không được hưởng án treo:

Nhóm người thứ 1 không được hưởng án treo: Người phạm tội là người chủ mưu, cầm đầu, chỉ huy, ngoan cố chống đối, côn đồ, dùng thủ đoạn xảo quyệt, có tính chất chuyên nghiệp, lợi dụng chức vụ quyền hạn để trục lợi, cố ý gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Như vậy, đây là nhóm người trong đồng phảm, hoặc không có ý thức chấp hành pháp luật nên theo nguyên tắc xử lý hình sự là phải nghiêm trị và rõ ràng là không được hưởng án treo.

Nhóm người thứ 2 không được hưởng án treo: Người thực hiện hành vi phạm tội bỏ trốn và đã bị các cơ quan tiến hành tố tụng đề nghị truy nã. Như vậy, cần phân biệt là người đã bỏ trốn và bị truy nã với người bỏ trốn sau đó ra đầu thú thì trường hợp người ra đầu thú vẫn được hưởng án treo, điều này cũng phù hợp bởi người ra đầu thú cũng được hiểu là một tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Nhóm người thứ 3 không được hưởng án treo là: Người được hưởng án treo phạm tội mới trong thời gian thử thách; người đang được hưởng án treo bị xét xử về một tội phạm khác thực hiện trước khi được hưởng án treo. Nhóm người này cũng không được bởi bản thân đã cho hưởng án treo và ấn định thời gian thử thách nay lại vi phạm hoặc trước đó vi phạm nên cũng cần phải cách ly khỏi đời sống xã hội một thời gian

Nhóm người thứ 4 không được hưởng án treo là: Người phạm tội bị xét xử trong cùng một lần về nhiều tội, trừ trường hợp người phạm tội là người dưới 18 tuổi. Như vậy đây được hiểu là người phạm nhiều tội, tuy nhiên cũng có ngoại trừ nhất định là người dưới 18 tuổi vẫn được hưởng án treo vì họ chưa thành niên cũng cần có thời gian để rèn luyện, phấn đấu trở thành người có ích cho xã hội, gia đình.

Nhóm người thứ 5 không được hưởng án treo: Là người phạm tội nhiều lần cũng như nhóm người thứ 4 đều có ngoại trừ là người phạm tội là người chưa đến tuổi thành niên.

Nhóm người thứ 6 không được hưởng án treo: Là người phạm tội thuộc trường hợp tái phạm, tái phạm nguy hiểm. Theo quy định tại Điều 53 Bộ luật Hình sự thì:  

Tái phạm là : Trường hợp đã bị kết án, chưa được xóa án tích mà lại thực hiện hành vi phạm tội do cố ý hoặc thực hiện hành vi phạm tội về tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng do vô ý.

Tái phạm nguy hiểm là: Đã tái phạm, chưa được xóa án tích mà lại thực hiện hành vi phạm tội do cố ý hoặc đã bị kết án về tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng do cố ý, chưa được xóa án tích mà lại thực hiện hành vi phạm tội về tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng do cố ý.

Luật sư bào chữa vụ án Cố ý gây thương tích

Luật sư hướng dẫn điều kiện hưởng án treo cho bị cáo

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 098.112.9988

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com