Những lưu ý khi thỏa thuận tài sản vợ chồng

0
1098

Thỏa thuận lựa chọn chế độ tài sản vợ chồng theo thỏa thuận và không theo quy định mặc nhiên của pháp luật đã được Luật Hôn nhân và Gia đình ghi nhận, tuy nhiên khi lập văn bản này cần phải chú ý đến một số nguyên tắc tắc sau:

Thứ nhất: Mọi thỏa thuận phải đáp ứng các Điều 44, Điều 48 và các quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình cũng như các quy định của pháp luật có liên quan.

Thứ hai: Nội dung của thỏa thuận phải đáp ứng các nội dung cơ bản như:

– Tài sản được xác định là tài sản chung, tài sản riêng của vợ, chồng;

– Quyền, nghĩa vụ của vợ chồng đối với tài sản chung, tài sản riêng và giao dịch có liên quan; tài sản để bảo đảm nhu cầu thiết yếu của gia đình;

– Điều kiện, thủ tục và nguyên tắc phân chia tài sản khi chấm dứt chế độ tài sản;

– Nội dung khác có liên quan.

Thứ ba: Những vấn đề mà chưa được vợ chồng thỏa thuận trong văn bản về việc áp dụng chế độ tài sản thì sẽ không được áp dụng thỏa thuận để phân chia mà phải áp dụng các quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình để phân chia, điều này được thể hiện rõ tại Khoản 2, Điều 48 Luật Hôn nhân và Gia đình “2. Khi thực hiện chế độ tài sản theo thỏa thuận mà phát sinh những vấn đề chưa được vợ chồng thỏa thuận hoặc thỏa thuận không rõ ràng thì áp dụng quy định tại các điều 29, 30, 31 và 32 của Luật Hôn nhân và Gia đinh và quy định tương ứng của chế độ tài sản theo luật định”.

Luật sư hướng dẫn các thủ tục về Ly hôn

Dịch vụ ly hôn nhanh, phân chia tài sản và bảo vệ quyền nuôi con

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 090.474.9996

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com