Những căn cứ tạm ngừng phiên tòa

0
1109

Phiên tòa có thể được tạm ngừng khi các đương sự tham gia phiên tòa, viện kiểm sát đề nghị ngừng phiên tòa hoặc do Hội đồng xét xử tự thấy phải tạm ngừng phiên tòa.

Tại Khoản 1 Điều 259 Bộ luật Tố tụng dân sự quy định về việc tạm ngừng phiên tòa và Hội đồng xét xử sẽ tạm ngừng phiên tòa khi có 6 căn cứ sau:

Căn cứ thứ nhất: Do tình trạng sức khỏe hoặc do tình trạng bất khả kháng, trở ngại khách quan khác mà người tiến hành tố tụng không thể tiếp tục tiến hành phiên tòa trừ trường hợp có người tiến hành tố tụng khác tham gia phiên tòa. Theo quy định tại Khoản 2, Điều 46 Bộ luật TTDS thì người tiến hành tố tụng gồm: Chán án Tòa án; Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, Thẩm tra viên; Thư ký tòa án; Viện trưởng Viện kiểm sát; Kiểm sát viên; Kiểm tra viên.

Căn cứ thứ hai: Do tình trạng sức khỏe hoặc do sự kiện bất khả kháng, sự kiện khách quan khác mà người tham gia tố tụng không thể trực tiếp tham gia phiên tòa; trừ trường hợp người tham gia tố tụng yêu cầu xét xử vắng mặt. Theo quy định tại Bộ luật Tố tụng dân sự thì có đương sự và những người tham gia tố tụng khác. Đương sự gồm: Nguyên đơn, Bị đơn, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan (Điều 68 Bộ luật TTDS). Người tham gia tố tụng khác gồm: Ngưởi bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đương sự (Điều 75 Bộ luật TTDS);  Người làm chứng (Điều 77 Bộ luật TTDS); Người giam định (Điều 79 Bộ luật TTDS); Người phiên dịch (Điều 81 Bộ luật TTDS); người đại diện (Điều 85 Bộ luật TTDS).

Căn cứ thứ ba: Cần xác minh, thu thập bổ sung tài liệu, chứng cứ mà nếu không thực hiện thì không thể giải quyết được vụ án và không thể thực hiện được ngay tại phiên tòa (điểm c, khoản 1, Điều 259 Bộ luật TTDS);

Căn cứ thứ tư: Chề kết luận giám định bổ sung, giám định lại (điểm d, khoản 1, Điều 259 Bộ luật TTDS) đó là trường hợp cần phỉa có kết luận giám định nhưng quyết định giám định này đang phải thực hiện việc giám định bổ sung hoặc giám định lại.

Căn cứ thứ năm: Các đương sự thống nhất đề nghị Tòa án tạm ngừng phiên tòa để họ tự hòa giải (điểm đ, khoản 1, Điều 259 Bộ luật TTDS). Như vậy, đương sự ở đây có thể được hiểu là tất cả các đương sự hay (nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan). Trong tường hợp có nhiều nguyên đơn trong đó chỉ có 1 nguyên đơn yêu cầu được hòa giải, bị đơn không có ý kiến và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có ý kiến muốn ngừng phiên tòa để hòa giải thì Hội đồng xét xử có cho tạm ngừng hòa giải không? Bởi lẽ nếu một nguyên đơn và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan hòa giải thành thì nguyên đơn còn lại và bị đơn cũng không hòa giải nên cũng có tạm ngừng cũng không giải quyết được vụ án.

Căn cứ thứ sáu: Cần phải báo cáo Chánh án Tòa án để đề nghị sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ văn bán trái pháp luật theo quy định tại Điều 221 Bộ luật Tố tụng dân đó là truwognf hượp phát hiện và kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ văn bản trái pháp luật.

Luật sư hướng dẫn khởi kiện và bảo vệ quyền lợi

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 090.474.9996

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com