Những ai được tham gia họp công khai chứng cứ

0
1095

Những thành phần tham gia họp công khai chứng cứ gồm những thành phần liên quan đến giải quyết vụ án như Nguyên đơn, Bị đơn, người có quyền và nghĩa vụ liên quan, thẩm phán, thư ký và những người liên quan khác.

Theo quy định tại Điều 209 Bộ luật Tố tụng Dân sự thì vai trò của các thành phần tham gia phiên họp tiếp cận, công khai, giao nộp chứng cứ như sau:

– Thẩm phán chủ trì phiên họp;

– Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên họp;

– Các đương sự hoặc người đại diện hợp pháp của các đương sự;

– Đại diện tổ chức đại diện tập thể lao động đối với vụ án lao động khi có yêu cầu của người lao động, trừ vụ án lao động đã có tổ chức đại diện tập thể lao động là người đại diện, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho tập thể người lao động, người lao động. Trường hợp đại diện tổ chức đại diện tập thể lao động không tham gia hòa giải thì phải có ý kiến bằng văn bản;

– Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự (nếu có);

– Người phiên dịch (nếu có).

Ngoài các thành phần nêu trên có có thêm các thành phần là:Trường hợp cần thiết, Thẩm phán yêu cầu cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan tham gia phiên họp; đối với vụ án về hôn nhân và gia đình, Thẩm phán yêu cầu đại diện cơ quan quản lý nhà nước về gia đình, cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em, Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam tham gia phiên họp; nếu họ vắng mặt thì Tòa án vẫn tiến hành phiên họp.

Trường hợp một hoặc một số đương sự vắng mặt trong phiên họp công khai chứng cứ xử lý như sau: Trong vụ án có nhiều đương sự mà có đương sự vắng mặt, nhưng các đương sự có mặt vẫn đồng ý tiến hành phiên họp và việc tiến hành phiên họp đó không ảnh hưởng đến quyền, nghĩa vụ của đương sự vắng mặt thì Thẩm phán tiến hành phiên họp giữa các đương sự có mặt; nếu các đương sự đề nghị hoãn phiên hòa giải để có mặt tất cả các đương sự trong vụ án thì Thẩm phán phải hoãn phiên họp. Thẩm phán phải thông báo việc hoãn phiên họp và việc mở lại phiên họp cho đương sự.

Như vậy, nếu các đương sự khác yêu cầu hoãn phiên họp thì thẩm phán phải hoãn phiên họp hòa giải và thông báo việc hoãn, việc mở lại phiên họp hòa giải.

Luật sư bào chữa, hướng dẫn khởi kiện và bảo vệ quyền lợi

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 098.112.9988

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com